Motivuj, potvrzuj. Cokoliv, kdekoliv, kdykoliv.

Zásady ochrany osobních údajů

 

Souhlas se zpracování osobních údajů

Každý uživatel dává svou registrací automaticky svůj výslovný souhlas Gameleon, s.r.o., která provozuje webovou službu Veriod (dále jen „Gameleon s.r.o.“), jako správci osobních údajů, ke zpracování svých osobních údajů (jmenovitě: e-mailové adresy, jméno, příjmení, profilové fotografie) za účelem správy digitálních verifikačních odznaků vydaných nebo přijatých s mojí e-mailovou adresou coby identifikátorem vydavatele nebo příjemce. Tento souhlas uděluje uživatel společnosti Gameleon, s.r.o. na celou dobu, kdy bude existovat jeho osobní účet sloužící k vydávání nebo shromažďování odznaků.

Uživatel také souhlasí, aby jeho osobní údaje byly zpřístupněny za výše uvedeným účelem také společnostem spolupracujícím s Gameleon, s.r.o. na platformě Veriod, kterými jsou EDUin, o.p.s. a Navreme Boheme, s.r.o. V rámci registrační procedury uživatel potvrzuje, že byl provozovatelem služby poučen o svých právech podle zákona o ochraně osobních údajů.

Shromažďování a využití osobních údajů

Veškeré informace o uživatelích jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Jelikož je serióznost naší základní a nejvyšší prioritou, jsme si plně vědomi našich povinností při správě a ochraně těchto citlivých údajů.

Společnost Gameleon, s.r.o. a její partneři podílející se na provozu služby Veriod.cz (EDUin, o.p.s., Navreme Boheme, s.r.o.) respektují soukromí osob, které navštěvují její webové stránky. Shromažďujeme pouze ty osobně určitelné údaje (jako např. jméno, příjmení či e-mail), které nám sami dobrovolně poskytnete. Gameleon, s.r.o. a její partneři tyto údaje využijí pouze k těm účelům, které uvedli při získávání údajů. Abychom zajistili , co nejlepší fungování ekosystému digitálních odznaků, budeme uvedené informace používat k tomu, abychom vás mohli kontaktovat a zjišťovat vaše potřeby a mohli pak následně zlepšit naše služby.

Gameleon s.r.o. vaše osobní informace neprodá ani nepronajme žádné třetí straně, není-li vám v okamžiku, kdy informace poskytujete, sděleno jinak. Společnost či její důvěryhodný partner mohou informace použít v souhrnné formě ke statistickým analýzám provozu na webových stránkách Veriod.cz. Při tomto zpracování nelze z dat získat žádné osobně určitelné informace.

Zabezpečení osobních údajů

Gameleon s.r.o. uchovává vaše osobní údaje bezpečně a chrání je před neoprávněnými osobami, zneužitím či zveřejněním. Vaše údaje jsou v bezpečí na počítačových serverech v kontrolovaném a chráněném prostředí, zajištěné nejmodernějším hardwarem a softwarovými systémy na ochranu dat.

Gameleon, s.r.o. si vyhrazuje právo toto Prohlášení o ochraně osobních dat v případě potřeby aktualizovat či měnit. Jakékoli změny budou neprodleně oznámeny na této stránce.

Právo na vymazání z databáze

Poskytovatel svých osobních údajů má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Firma Gameleon, s.r.o. se tímto zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje z databáze vymazat.