Jan Voda získal/a odznak Nominace na cenu Global Teacher Prize Czech Republic 2017


Nominace na cenu Global Teacher Prize Czech Republic 2017
Držitel
Jan Voda
Datum udělení
17. 09. 2017
Název odznaku
Nominace na cenu Global Teacher Prize Czech Republic 2017
Název vydavatele
EDUin, o. p. s.
Popis
Global Teacher Prize Czech Republic (www.globalteacherprizecr.cz) je oceněním pro inspirující pedagogy a průvodce vzděláváním působících na základních a středních školách v České republice. Cena pracuje s následujícími kritérii výběru inspirativních učitelů: (a) podpora vzdělávacího úspěchu každého žáka; (b) vytváření přenositelných inovativních forem výuky; (c) pozitivní reference od žáků, kolegů, rodičů, nadřízených i veřejnosti; (d) spolupráce s dalšími vzdělávacími organizacemi včetně zahraničí a aktivní účast v mimoškolních aktivitách, (e) zapojení a vliv v profesní komunitě.
Kritéria
Obdržení nominace na cenu Global Teacher Prize Czech Republic 2017