Architekti ve škole (Kristýna Stará) získal/a odznak Eduína Zoom 2017 - 2.místo cena odborné poroty


Eduína Zoom 2017 - 2.místo cena odborné poroty
Držitel
Architekti ve škole (Kristýna Stará)
Datum udělení
03. 04. 2018
Název odznaku
Eduína Zoom 2017 - 2.místo cena odborné poroty
Název vydavatele
EDUin, o. p. s.
Popis
Cena Eduína Zoom každoročně oceňuje inovativní projekty podporující podnikavost a zlepšení uplatnění mladých lidí.
Kritéria
Tento odznak stvrzuje, že tento projekt byl odbornou porotou vybrán pro rok 2017 na 2.místě ceny Eduína Zoom