Science slam MUNI Masarykova univerzita získal/a odznak Eduína 2016 - 3.místo cena veřejnosti


Eduína 2016 - 3.místo cena veřejnosti
Držitel
Science slam MUNI Masarykova univerzita
Datum udělení
03. 12. 2016
Název odznaku
Eduína 2016 - 3.místo cena veřejnosti
Název vydavatele
EDUin, o. p. s.
Popis
Cena Eduína každoročně oceňuje projekty, které přinášejí svým obsahem inovace a moderní trendy do světa vzdělávání.
Kritéria
Tento odznak stvrzuje, že tento projekt byl při hlasování veřejnosti vybrán pro rok 2016 na 3. místě ceny Eduína