Profil vydavatele: Junák - svaz skautů a skautek ČR

Junák - svaz skautů a skautek ČR

Skautská organizace pracující s dětmi a mládeží, která má více jak 50 tisíc členů. Podporuje rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné schopnosti tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem R. Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu, prof. A. B. Svojsíkem.
Právnická osoba
http://www.skaut.cz
Počet vydaných odznaků: 1
 

Vydané odznaky

odznak
odznak
Jsem skaut
Kategorie: účast
Přidělitelný od 16. 04. 2014

Popis: Skautka či skaut, který je řádným členem Junáka.

Kritéria: Za členství ve skautské organizaci Junák.