Profil vydavatele: Ústřední knihovna ČVUT

Ústřední knihovna ČVUT


Právnická osoba
http://knihovna.cvut.cz/uvod/
Počet vydaných odznaků: 6
 

Vydané odznaky

odznak
odznak
E-kurz Informace pro vědu a výzkum
Kategorie: zkouška
Přidělitelný od 01. 06. 2016

Popis: E-learningový kurz Informace pro vědu a výzkum, konaný 14. 3. 2016 - 22. 5. 2016 Ústřední knihovna ČVUT v Praze ~ Desetitýdenní e-learningový kurz zaměřený na vyhledávání informací pro vědeckou a výzkumnou práci, jejich hodnocení a využití v souladu s autorskou etikou a autorským právem, se znalostí zásad psaní vysokoškolských závěrečných prací a prezentování výsledků vědecké práce.

Kritéria: Splnění všech opakovacích testů a odevzdání všech úkolů (hodnocení min. 60 bodů z celkových 100).

odznak
odznak
Informace pro vědu a výzkum (ÚK ČVUT)
Kategorie: zkouška
Přidělitelný od 02. 02. 2017

Popis: Kurz Informace pro vědu a výzkum, 24. 10. 2016 - 31. 1. 2017 Ústřední knihovna ČVUT v Praze Desetitýdenní e-learningový kurz zaměřený na vyhledávání informací pro vědeckou a výzkumnou práci, jejich hodnocení a využití v souladu s autorskou etikou a autorským právem, se znalostí zásad psaní vysokoškolských závěrečných prací a prezentování výsledků vědecké práce.

Kritéria: Splnění všech opakovacích testů a odevzdání všech úkolů (hodnocení min. 75 bodů z celkových 100).

odznak
odznak
Informace pro vědu a výzkum (ÚK ČVUT)
Kategorie: zkouška
Přidělitelný od 30. 05. 2017

Popis: Kurz Informace pro vědu a výzkum, 15. 3. 2017 - 17. 5. 2017 Ústřední knihovna ČVUT v Praze Desetitýdenní e-learningový kurz zaměřený na vyhledávání informací pro vědeckou a výzkumnou práci, jejich hodnocení a využití v souladu s autorskou etikou a autorským právem, se znalostí zásad psaní vysokoškolských závěrečných prací a prezentování výsledků vědecké práce.

Kritéria: Splnění všech opakovacích testů a odevzdání všech úkolů (hodnocení min. 75 bodů z celkových 100).

odznak
odznak
E-kurz Informace pro vědu a výzkum
Kategorie: zkouška
Přidělitelný od 06. 06. 2017

Popis: E-learningový kurz Informace pro vědu a výzkum, konaný 15. 3. 2017 - 17. 5. 2017 Ústřední knihovna ČVUT v Praze ~ Desetitýdenní e-learningový kurz zaměřený na vyhledávání informací pro vědeckou a výzkumnou práci, jejich hodnocení a využití v souladu s autorskou etikou a autorským právem, se znalostí zásad psaní vysokoškolských závěrečných prací a prezentování výsledků vědecké práce.

Kritéria: Splnění všech opakovacích testů a odevzdání všech úkolů (hodnocení min. 75 bodů z celkových 100).

odznak
odznak
E-kurz Informace pro vědu a výzkum
Kategorie: zkouška
Přidělitelný od 22. 02. 2018

Popis: E-learningový kurz Informace pro vědu a výzkum, konaný 19. 10. 2017 - 27. 12. 2017 Ústřední knihovna ČVUT v Praze ~ Desetitýdenní e-learningový kurz zaměřený na vyhledávání informací pro vědeckou a výzkumnou práci, jejich hodnocení a využití v souladu s autorskou etikou a autorským právem, se znalostí zásad psaní vysokoškolských závěrečných prací a prezentování výsledků vědecké práce.

Kritéria: Splnění všech opakovacích testů a odevzdání všech úkolů (hodnocení min. 75 bodů z celkových 100).

odznak
odznak
E-kurz Informace pro vědu a výzkum
Kategorie: zkouška
Přidělitelný od 03. 06. 2018

Popis: E-learningový kurz Informace pro vědu a výzkum, konaný 15. 3. 2018 - 17. 5. 2018 Ústřední knihovna ČVUT v Praze ~ Desetitýdenní e-learningový kurz zaměřený na vyhledávání informací pro vědeckou a výzkumnou práci, jejich hodnocení a využití v souladu s autorskou etikou a autorským právem, se znalostí zásad psaní vysokoškolských závěrečných prací a prezentování výsledků vědecké práce.

Kritéria: Splnění všech opakovacích testů a odevzdání všech úkolů (hodnocení min. 75 bodů z celkových 100).