Dana Reiterová

Dana dosáhl/a úspěchů, kvůli kterým dostává ocenění od ostatních v podobě digitálních odznaků. Ty si na tomto profilu můžete v klidu prohlédnout. Digitální odznak je soubor, který formou obrázku prezentuje dosažení úspěchu - např. prokázání nějaké dovednosti. Odznak je důkazem takového úspěchu a v zakódované podobě v obrázku vypráví jeho příběh - kdo odznak udělil, co musel daný člověk splnit pro jeho získání ad. Veriod je projektem o.p.s. EDUin a dalších partnerů a jeho cílem je umožnit lidem zaznamenávat dovednosti a úspěchy, kterých v životě dosáhli. Další informace o odznacích naleznete na FAQ.

Dana Reiterová

registrovaný od 13. 05. 2014

Získané odznaky

odznak
odznak
Co venkovské knihovny umějí a mohou - zelená placka
Knihovna Dr. E. Bořického Milín
07. 10. 2015

Popis: Účastník celorepublikové akce Co venkovské knihovny umějí a mohou

Kritéria: Osobní účast na akci 17. - 19. 9. 2015 - v Milíně a okolí


odznak
odznak
Co venkovské knihovny umějí a mohou - modrá placka
Knihovna Dr. E. Bořického Milín
07. 10. 2015

Popis: Účastník celorepublikové akce Co venkovské knihovny umějí a mohou

Kritéria: Osobní účast na akci 17. - 19. 9. 2015 - v Milíně a okolí


odznak
odznak
Zasažený informacemi o Veriod.cz
Veriod
17. 05. 2014

Popis: Odznak pro osoby, které mají informaci o platformě Veriod.cz

Kritéria: Zůčastnil/a se prezentace nebo jednání, kde byla podrobně představena česká platforma pro digitální verifikační odznaky Veriod.cz a zná tedy účel a možnosti této platformy.


odznak
odznak
Příznivec iniciativy Veriod
Veriod
13. 05. 2014

Popis: Ocenění pro osobu, která bude o iniciativě Veriod příznivě referovat a sdílet informaci o její existenci se svými kolegy, známými a přáteli.

Kritéria: Doporučil Veriod.cz na sociálních sítích a informoval o tom prozovatele platformy na e-mailu: info@veriod.cz


odznak
odznak
Zná problematiku digitálních verifikačních odznaků
Veriod
09. 04. 2014

Popis: Odznak osvědčuje, že držitel má základní povědomí o problematice digitálních verifikačních odznaků. Tady, že ví o co jde, jak je možné odznaky používat, jak je vytvářek a jak je sbírat.

Kritéria: Správné zodpovězení všech otázek, které jsou v on-line testu na stránkách Veriod.cz


Může přidělit

odznak
odznak
Pojídač zmrzliny
Dana Reiterová / aktivita
13. 05. 2014

Popis: Majitel odznaku má rád zmrzlinu, nanuky.

Kritéria: Klidně sní zmrzlinu i za mrazu.

odznak
odznak
Stavěč z kostek
Knihovna Dr. E. Bořického Milín / aktivita
09. 10. 2015

Popis: Postaví nějakou stavbu v oddělení pro děti milínské knihovny a ukáže knihovnici.

Kritéria: Postaví stavbu a nechá se vyfotit.