Petr Šima

Petr dosáhl/a úspěchů, kvůli kterým dostává ocenění od ostatních v podobě digitálních odznaků. Ty si na tomto profilu můžete v klidu prohlédnout. Digitální odznak je soubor, který formou obrázku prezentuje dosažení úspěchu - např. prokázání nějaké dovednosti. Odznak je důkazem takového úspěchu a v zakódované podobě v obrázku vypráví jeho příběh - kdo odznak udělil, co musel daný člověk splnit pro jeho získání ad. Veriod je projektem o.p.s. EDUin a dalších partnerů a jeho cílem je umožnit lidem zaznamenávat dovednosti a úspěchy, kterých v životě dosáhli. Další informace o odznacích naleznete na FAQ.

Petr Šima

registrovaný od 03. 02. 2016

Vydavatelé


Získané odznaky

odznak
odznak
Zná problematiku digitálních verifikačních odznaků
Veriod
03. 02. 2016

Popis: Odznak osvědčuje, že držitel má základní povědomí o problematice digitálních verifikačních odznaků. Tady, že ví o co jde, jak je možné odznaky používat, jak je vytvářek a jak je sbírat.

Kritéria: Správné zodpovězení všech otázek, které jsou v on-line testu na stránkách Veriod.cz


Může přidělit

odznak
odznak
HW CPU Gold
Petr Šima / zkouška
17. 07. 2016

Popis: Znalost mikroprocesoru počítače

Kritéria: Test StudyStack A

odznak
odznak
HW memory Gold
Petr Šima / zkouška
17. 07. 2016

Popis: Znalost pamětí počítače

Kritéria: Test StudyStack A