Jan Jindřich Frank

Jan Jindřich dosáhl/a úspěchů, kvůli kterým dostává ocenění od ostatních v podobě digitálních odznaků. Ty si na tomto profilu můžete v klidu prohlédnout. Digitální odznak je soubor, který formou obrázku prezentuje dosažení úspěchu - např. prokázání nějaké dovednosti. Odznak je důkazem takového úspěchu a v zakódované podobě v obrázku vypráví jeho příběh - kdo odznak udělil, co musel daný člověk splnit pro jeho získání ad. Veriod je projektem o.p.s. EDUin a dalších partnerů a jeho cílem je umožnit lidem zaznamenávat dovednosti a úspěchy, kterých v životě dosáhli. Další informace o odznacích naleznete na FAQ.

Jan Jindřich Frank

registrovaný od 18. 05. 2015

Získané odznaky

odznak
odznak
Expert on Dream Theater
Jan Jindřich Frank
21. 05. 2015

Popis: Krátký vědomostní test o americké skupině Dream Theater. Test obsahuje 10 otázek. Stačí 9 správných odpovědí.

Kritéria: Správné vyplnění testu.


odznak
odznak
Zná problematiku digitálních verifikačních odznaků
Veriod
18. 05. 2015

Popis: Odznak osvědčuje, že držitel má základní povědomí o problematice digitálních verifikačních odznaků. Tady, že ví o co jde, jak je možné odznaky používat, jak je vytvářek a jak je sbírat.

Kritéria: Správné zodpovězení všech otázek, které jsou v on-line testu na stránkách Veriod.cz


odznak
odznak
Sleduje Veriod - platformu pro digitální odznaky
Veriod
18. 05. 2015

Popis: Odběratel e-mailového newsletteru, kterým informuje iniciativa Veriod o dění na poli uplatnění digitálních verifikačních odznaků ve vzdělávání - u nás a v zahraničí.

Kritéria: Registrace pro zasílání newsletteru na stránce http://veriod.cz/c/o-projektu


odznak
odznak
Jdu do toho 2014
Navreme Boheme, s.r.o.
18. 05. 2015

Popis: Za rozhodnutí vzít na sebe novoroční předsevzetí. PF 2014 http://www.navreme.cz/sites/default/files/pf2014.png

Kritéria: Osobní rozhodnutí na: http://www.navreme.cz/cs/node/36


Může přidělit

odznak
odznak
Expert on Dream Theater
Jan Jindřich Frank / zkouška
20. 05. 2015

Popis: Krátký vědomostní test o americké skupině Dream Theater. Test obsahuje 10 otázek. Stačí 9 správných odpovědí.

Kritéria: Správné vyplnění testu.