Tereza Bártová

Tereza dosáhl/a úspěchů, kvůli kterým dostává ocenění od ostatních v podobě digitálních odznaků. Ty si na tomto profilu můžete v klidu prohlédnout. Digitální odznak je soubor, který formou obrázku prezentuje dosažení úspěchu - např. prokázání nějaké dovednosti. Odznak je důkazem takového úspěchu a v zakódované podobě v obrázku vypráví jeho příběh - kdo odznak udělil, co musel daný člověk splnit pro jeho získání ad. Veriod je projektem o.p.s. EDUin a dalších partnerů a jeho cílem je umožnit lidem zaznamenávat dovednosti a úspěchy, kterých v životě dosáhli. Další informace o odznacích naleznete na FAQ.

Tereza Bártová

registrovaný od 08. 12. 2015

Získané odznaky

Získejte s námi svůj první odznak nebo nahrajte již získaný.

Může přidělit

odznak
odznak
E-kurz Informace pro vědu a výzkum
Ústřední knihovna ČVUT / zkouška
06. 06. 2017

Popis: E-learningový kurz Informace pro vědu a výzkum, konaný 15. 3. 2017 - 17. 5. 2017 Ústřední knihovna ČVUT v Praze ~ Desetitýdenní e-learningový kurz zaměřený na vyhledávání informací pro vědeckou a výzkumnou práci, jejich hodnocení a využití v souladu s autorskou etikou a autorským právem, se znalostí zásad psaní vysokoškolských závěrečných prací a prezentování výsledků vědecké práce.

Kritéria: Splnění všech opakovacích testů a odevzdání všech úkolů (hodnocení min. 75 bodů z celkových 100).

odznak
odznak
E-kurz Informace pro vědu a výzkum
Ústřední knihovna ČVUT / zkouška
22. 02. 2018

Popis: E-learningový kurz Informace pro vědu a výzkum, konaný 19. 10. 2017 - 27. 12. 2017 Ústřední knihovna ČVUT v Praze ~ Desetitýdenní e-learningový kurz zaměřený na vyhledávání informací pro vědeckou a výzkumnou práci, jejich hodnocení a využití v souladu s autorskou etikou a autorským právem, se znalostí zásad psaní vysokoškolských závěrečných prací a prezentování výsledků vědecké práce.

Kritéria: Splnění všech opakovacích testů a odevzdání všech úkolů (hodnocení min. 75 bodů z celkových 100).

odznak
odznak
E-kurz Informace pro vědu a výzkum
Ústřední knihovna ČVUT / zkouška
03. 06. 2018

Popis: E-learningový kurz Informace pro vědu a výzkum, konaný 15. 3. 2018 - 17. 5. 2018 Ústřední knihovna ČVUT v Praze ~ Desetitýdenní e-learningový kurz zaměřený na vyhledávání informací pro vědeckou a výzkumnou práci, jejich hodnocení a využití v souladu s autorskou etikou a autorským právem, se znalostí zásad psaní vysokoškolských závěrečných prací a prezentování výsledků vědecké práce.

Kritéria: Splnění všech opakovacích testů a odevzdání všech úkolů (hodnocení min. 75 bodů z celkových 100).

odznak
odznak
E-kurz Informace pro vědu a výzkum
Ústřední knihovna ČVUT / zkouška
01. 06. 2016

Popis: E-learningový kurz Informace pro vědu a výzkum, konaný 14. 3. 2016 - 22. 5. 2016 Ústřední knihovna ČVUT v Praze ~ Desetitýdenní e-learningový kurz zaměřený na vyhledávání informací pro vědeckou a výzkumnou práci, jejich hodnocení a využití v souladu s autorskou etikou a autorským právem, se znalostí zásad psaní vysokoškolských závěrečných prací a prezentování výsledků vědecké práce.

Kritéria: Splnění všech opakovacích testů a odevzdání všech úkolů (hodnocení min. 60 bodů z celkových 100).

odznak
odznak
Informace pro vědu a výzkum (ÚK ČVUT)
Ústřední knihovna ČVUT / zkouška
02. 02. 2017

Popis: Kurz Informace pro vědu a výzkum, 24. 10. 2016 - 31. 1. 2017 Ústřední knihovna ČVUT v Praze Desetitýdenní e-learningový kurz zaměřený na vyhledávání informací pro vědeckou a výzkumnou práci, jejich hodnocení a využití v souladu s autorskou etikou a autorským právem, se znalostí zásad psaní vysokoškolských závěrečných prací a prezentování výsledků vědecké práce.

Kritéria: Splnění všech opakovacích testů a odevzdání všech úkolů (hodnocení min. 75 bodů z celkových 100).

odznak
odznak
Informace pro vědu a výzkum (ÚK ČVUT)
Ústřední knihovna ČVUT / zkouška
30. 05. 2017

Popis: Kurz Informace pro vědu a výzkum, 15. 3. 2017 - 17. 5. 2017 Ústřední knihovna ČVUT v Praze Desetitýdenní e-learningový kurz zaměřený na vyhledávání informací pro vědeckou a výzkumnou práci, jejich hodnocení a využití v souladu s autorskou etikou a autorským právem, se znalostí zásad psaní vysokoškolských závěrečných prací a prezentování výsledků vědecké práce.

Kritéria: Splnění všech opakovacích testů a odevzdání všech úkolů (hodnocení min. 75 bodů z celkových 100).

odznak
odznak
Informace pro vědu a výzkum (ÚK ČVUT)
Tereza Bártová / zkouška
01. 02. 2016

Popis: Kurz Informace pro vědu a výzkum, 16. 11. 2015 - 24. 1. 2016 Ústřední knihovna ČVUT v Praze Desetitýdenní e-learningový kurz zaměřený na vyhledávání informací pro vědeckou a výzkumnou práci, jejich hodnocení a využití v souladu s autorskou etikou a autorským právem, se znalostí zásad psaní vysokoškolských závěrečných prací a prezentování výsledků vědecké práce.

Kritéria: Splnění všech opakovacích testů a odevzdání všech úkolů (hodnocení min. 60 bodů z celkových 100).