Petra Boháčková

Petra dosáhl/a úspěchů, kvůli kterým dostává ocenění od ostatních v podobě digitálních odznaků. Ty si na tomto profilu můžete v klidu prohlédnout. Digitální odznak je soubor, který formou obrázku prezentuje dosažení úspěchu - např. prokázání nějaké dovednosti. Odznak je důkazem takového úspěchu a v zakódované podobě v obrázku vypráví jeho příběh - kdo odznak udělil, co musel daný člověk splnit pro jeho získání ad. Veriod je projektem o.p.s. EDUin a dalších partnerů a jeho cílem je umožnit lidem zaznamenávat dovednosti a úspěchy, kterých v životě dosáhli. Další informace o odznacích naleznete na FAQ.

Petra Boháčková

registrovaný od 23. 03. 2014

Vydavatelé


Získané odznaky

odznak
odznak
Sleduje Veriod - platformu pro digitální odznaky
Veriod
23. 03. 2014

Popis: Odběratel e-mailového newsletteru, kterým informuje iniciativa Veriod o dění na poli uplatnění digitálních verifikačních odznaků ve vzdělávání - u nás a v zahraničí.

Kritéria: Registrace pro zasílání newsletteru na stránce http://veriod.cz/c/o-projektu


Může přidělit

odznak
odznak
Klikač
Petra Boháčková / účast
23. 03. 2014

Popis: Klikač úroveň 1

Kritéria: Vybere, co by chtěl/a nejradši dnes k obědu a svou volbu uloží.