Martin Drnek

Martin dosáhl/a úspěchů, kvůli kterým dostává ocenění od ostatních v podobě digitálních odznaků. Ty si na tomto profilu můžete v klidu prohlédnout. Digitální odznak je soubor, který formou obrázku prezentuje dosažení úspěchu - např. prokázání nějaké dovednosti. Odznak je důkazem takového úspěchu a v zakódované podobě v obrázku vypráví jeho příběh - kdo odznak udělil, co musel daný člověk splnit pro jeho získání ad. Veriod je projektem o.p.s. EDUin a dalších partnerů a jeho cílem je umožnit lidem zaznamenávat dovednosti a úspěchy, kterých v životě dosáhli. Další informace o odznacích naleznete na FAQ.

profilový obrázek

Martin Drnek

registrovaný od 05. 02. 2014

Získané odznaky

odznak
odznak
Eduína 2014 - 3.MÍSTO Cena odborné poroty
EDUin, o. p. s.
02. 12. 2014

Popis: Cena Eduína každoročně oceňuje projekty, které přinášejí svým obsahem inovace a moderní trendy do světa vzdělávání.

Kritéria: Tento odznak stvrzuje, že tento projekt byl odbornou porotou vybrán pro rok 2014 na 3.místě ceny Eduína


odznak
odznak
Finalista Eduína 2014
EDUin, o. p. s.
18. 11. 2014

Popis: Cena Eduína každoročně oceňuje projekty, které přinášejí svým obsahem inovace a moderní trendy do světa vzdělávání.

Kritéria: Tento odznak stvrzuje, že byl tento projekt odbornou porotou vybrán mezi 76 přihlášenými projekty jako jeden z 9 finalistů Eduíny 2014.


odznak
odznak
DisCo14 Workshopper
DisCo Conference
23. 06. 2014

Popis: Participant of any conference Workshop (as a part of the international conference "DisCo 2014: Media literacy education from pupils to lifelong learning" held in Prague, Czech Republic)

Kritéria: Participation at any conference Workshop.


odznak
odznak
Příznivec iniciativy Veriod
Veriod
17. 02. 2014

Popis: Ocenění pro osobu, která bude o iniciativě Veriod příznivě referovat a sdílet informaci o její existenci se svými kolegy, známými a přáteli.

Kritéria: Doporučil Veriod.cz na sociálních sítích a informoval o tom prozovatele platformy na e-mailu: info@veriod.cz


odznak
odznak
Zná problematiku digitálních verifikačních odznaků
Veriod
05. 02. 2014

Popis: Odznak osvědčuje, že držitel má základní povědomí o problematice digitálních verifikačních odznaků. Tady, že ví o co jde, jak je možné odznaky používat, jak je vytvářek a jak je sbírat.

Kritéria: Správné zodpovězení všech otázek, které jsou v on-line testu na stránkách Veriod.cz


Může přidělit

odznak
odznak
ICT Kouč - Lektor
Scio / osobní reference
25. 11. 2014

Popis: Odznak dokládá odbornou způsobilost nositele vykonávat lektorskou činnost v projektu ICT Kouč. Lektor má potřebné know-how v oblasti implementace ICT do výuky se zaměřením na tablety.

Kritéria: Nositel se účastnil systematického vzdělávání v oblasti koučovacích dovedností ve vzdělávání a v oblasti implementace ICT do výuky. Vzdělávání je garantováno společností Scio a Koučink Centrum.

odznak
odznak
Webminář ICT Kouč
Martin Drnek / účast
28. 01. 2015

Popis: Účastníci webmináře projektu ICT Kouč