Lukáš Paleček

Lukáš dosáhl/a úspěchů, kvůli kterým dostává ocenění od ostatních v podobě digitálních odznaků. Ty si na tomto profilu můžete v klidu prohlédnout. Digitální odznak je soubor, který formou obrázku prezentuje dosažení úspěchu - např. prokázání nějaké dovednosti. Odznak je důkazem takového úspěchu a v zakódované podobě v obrázku vypráví jeho příběh - kdo odznak udělil, co musel daný člověk splnit pro jeho získání ad. Veriod je projektem o.p.s. EDUin a dalších partnerů a jeho cílem je umožnit lidem zaznamenávat dovednosti a úspěchy, kterých v životě dosáhli. Další informace o odznacích naleznete na FAQ.

profilový obrázek

Lukáš Paleček

registrovaný od 06. 11. 2014

Získané odznaky

odznak
odznak
DisCo15 2nd Day
DisCo Conference
29. 06. 2015

Popis: Participant of the 2nd day (24.6.2015) of the international conference "DisCo 2015: From analog education to digital education" held in Prague, Czech Republic"

Kritéria: Attendance


odznak
odznak
UK_Badge_Specimen_WB
Lukáš Paleček
26. 01. 2015

Popis: SPECIMEN Držitel toho odznaku je spoluautorem Kurzu MVI na Univerzitě Karlově

Kritéria: Přispěl svou expertní znalostí do kurzu Managementu vědy a inovací. Odevzdal otázky ke svému modulu / Má připraveny prezenční aktivity pro svůj modul


odznak
odznak
Sleduje Veriod - platformu pro digitální odznaky
Veriod
25. 01. 2015

Popis: Odběratel e-mailového newsletteru, kterým informuje iniciativa Veriod o dění na poli uplatnění digitálních verifikačních odznaků ve vzdělávání - u nás a v zahraničí.

Kritéria: Registrace pro zasílání newsletteru na stránce http://veriod.cz/c/o-projektu


odznak
odznak
Pokusný
Lukáš Paleček
25. 01. 2015

Popis: Absolvoval zkoušku

Kritéria: minimálně 8/10


odznak
odznak
Zná problematiku digitálních verifikačních odznaků
Veriod
06. 11. 2014

Popis: Odznak osvědčuje, že držitel má základní povědomí o problematice digitálních verifikačních odznaků. Tady, že ví o co jde, jak je možné odznaky používat, jak je vytvářek a jak je sbírat.

Kritéria: Správné zodpovězení všech otázek, které jsou v on-line testu na stránkách Veriod.cz


Může přidělit

odznak
odznak
UK_Badge_Specimen_BW
Lukáš Paleček / aktivita
26. 01. 2015

Popis: SPECIMEN Držitel toho odznaku je spoluautorem Kurzu MVI na Univerzitě Karlově

Kritéria: - Přispěl svou expertní znalostí do kurzu Managementu vědy a inovací - Odevzdal otázky ke svému modulu / Má připraveny prezenční aktivity pro svůj modul

odznak
odznak
UK_Badge_Specimen_WB
Lukáš Paleček / aktivita
26. 01. 2015

Popis: SPECIMEN Držitel toho odznaku je spoluautorem Kurzu MVI na Univerzitě Karlově

Kritéria: Přispěl svou expertní znalostí do kurzu Managementu vědy a inovací. Odevzdal otázky ke svému modulu / Má připraveny prezenční aktivity pro svůj modul