Monika Příkopová

Monika dosáhl/a úspěchů, kvůli kterým dostává ocenění od ostatních v podobě digitálních odznaků. Ty si na tomto profilu můžete v klidu prohlédnout. Digitální odznak je soubor, který formou obrázku prezentuje dosažení úspěchu - např. prokázání nějaké dovednosti. Odznak je důkazem takového úspěchu a v zakódované podobě v obrázku vypráví jeho příběh - kdo odznak udělil, co musel daný člověk splnit pro jeho získání ad. Veriod je projektem o.p.s. EDUin a dalších partnerů a jeho cílem je umožnit lidem zaznamenávat dovednosti a úspěchy, kterých v životě dosáhli. Další informace o odznacích naleznete na FAQ.

Monika Příkopová

registrovaný od 23. 05. 2016

Získané odznaky

odznak
odznak
Gamíkovský guru
Monika Příkopová
28. 05. 2016

Popis: Chcete být Gamíkovský guru? Teď máte možnost!

Kritéria: Průchod aplikací gamikov.cz


odznak
odznak
Zná problematiku digitálních verifikačních odznaků
Veriod
24. 05. 2016

Popis: Odznak osvědčuje, že držitel má základní povědomí o problematice digitálních verifikačních odznaků. Tady, že ví o co jde, jak je možné odznaky používat, jak je vytvářek a jak je sbírat.

Kritéria: Správné zodpovězení všech otázek, které jsou v on-line testu na stránkách Veriod.cz


Může přidělit

odznak
odznak
Gamíkovský Guru
Monika Příkopová / aktivita
29. 05. 2016

Popis: Chcete získat titul Gamíkovský Guru? Teď máte možnost! Projděte virtuálním městečkem Gamíkov a nechte se odměnit odznakem, kterým se můžete prezentovat na internetu.

Kritéria: Průchod aplikací Gamíkov