Ondřej Peřina

Ondřej dosáhl/a úspěchů, kvůli kterým dostává ocenění od ostatních v podobě digitálních odznaků. Ty si na tomto profilu můžete v klidu prohlédnout. Digitální odznak je soubor, který formou obrázku prezentuje dosažení úspěchu - např. prokázání nějaké dovednosti. Odznak je důkazem takového úspěchu a v zakódované podobě v obrázku vypráví jeho příběh - kdo odznak udělil, co musel daný člověk splnit pro jeho získání ad. Veriod je projektem o.p.s. EDUin a dalších partnerů a jeho cílem je umožnit lidem zaznamenávat dovednosti a úspěchy, kterých v životě dosáhli. Další informace o odznacích naleznete na FAQ.

profilový obrázek

Ondřej Peřina

registrovaný od 16. 04. 2014

Získané odznaky

odznak
odznak
Zasažený informacemi o Veriod.cz
Veriod
19. 04. 2014

Popis: Odznak pro osoby, které mají informaci o platformě Veriod.cz

Kritéria: Zůčastnil/a se prezentace nebo jednání, kde byla podrobně představena česká platforma pro digitální verifikační odznaky Veriod.cz a zná tedy účel a možnosti této platformy.


odznak
odznak
Jsem skaut
Junák - svaz skautů a skautek ČR
16. 04. 2014

Popis: Skautka či skaut, který je řádným členem Junáka.

Kritéria: Za členství ve skautské organizaci Junák.


odznak
odznak
Sleduje Veriod - platformu pro digitální odznaky
Veriod
16. 04. 2014

Popis: Odběratel e-mailového newsletteru, kterým informuje iniciativa Veriod o dění na poli uplatnění digitálních verifikačních odznaků ve vzdělávání - u nás a v zahraničí.

Kritéria: Registrace pro zasílání newsletteru na stránce http://veriod.cz/c/o-projektu


Může přidělit

odznak
odznak
Jsem skaut
Junák - svaz skautů a skautek ČR / účast
16. 04. 2014

Popis: Skautka či skaut, který je řádným členem Junáka.

Kritéria: Za členství ve skautské organizaci Junák.