Speak With Me jazyková agentura

Speak With Me dosáhl/a úspěchů, kvůli kterým dostává ocenění od ostatních v podobě digitálních odznaků. Ty si na tomto profilu můžete v klidu prohlédnout. Digitální odznak je soubor, který formou obrázku prezentuje dosažení úspěchu - např. prokázání nějaké dovednosti. Odznak je důkazem takového úspěchu a v zakódované podobě v obrázku vypráví jeho příběh - kdo odznak udělil, co musel daný člověk splnit pro jeho získání ad. Veriod je projektem o.p.s. EDUin a dalších partnerů a jeho cílem je umožnit lidem zaznamenávat dovednosti a úspěchy, kterých v životě dosáhli. Další informace o odznacích naleznete na FAQ.

Speak With Me jazyková agentura

registrovaný od 31. 03. 2014

Získané odznaky

Získejte s námi svůj první odznak nebo nahrajte již získaný.

Může přidělit

odznak
odznak
Speak With Me
Speak With Me jazyková agentura / souhrnný odznak
31. 03. 2014

Popis: registrace do některého z jazykových kurzů, či účast na semináři popř. táboru

Kritéria: návštěva Speak With Me, s.r.o.