ema beitlova

ema dosáhl/a úspěchů, kvůli kterým dostává ocenění od ostatních v podobě digitálních odznaků. Ty si na tomto profilu můžete v klidu prohlédnout. Digitální odznak je soubor, který formou obrázku prezentuje dosažení úspěchu - např. prokázání nějaké dovednosti. Odznak je důkazem takového úspěchu a v zakódované podobě v obrázku vypráví jeho příběh - kdo odznak udělil, co musel daný člověk splnit pro jeho získání ad. Veriod je projektem o.p.s. EDUin a dalších partnerů a jeho cílem je umožnit lidem zaznamenávat dovednosti a úspěchy, kterých v životě dosáhli. Další informace o odznacích naleznete na FAQ.

ema beitlova

registrovaný od 21. 05. 2015

Vydavatelé


Získané odznaky

odznak
odznak
Účastník/ce konference EPALE
Navreme Boheme, s.r.o.
21. 05. 2015

Popis: Odznak za účast na konferenci EPALE s tématem: IT a vzdělávání dospělých

Kritéria: Účast na konferenci EPALE s tématem IT a vzdělávání dospělých dne 21. 5. 2015 (Praha). Udělováno v rámci příspěvku Jakuba Štogra: Data-driven design & predictive gamification


Může přidělit

odznak
odznak
Student Honors Academia
ema beitlova / zkouška
29. 06. 2015

Popis: Tento odznak patří všem studentům a alumni tréninkového a rozvojového programu Honors Academia při Podnikohopodářské fakultě VŠE.

Kritéria: Absolvování přijímacího řízení a zapsání do studia.