Josef Milota

Josef dosáhl/a úspěchů, kvůli kterým dostává ocenění od ostatních v podobě digitálních odznaků. Ty si na tomto profilu můžete v klidu prohlédnout. Digitální odznak je soubor, který formou obrázku prezentuje dosažení úspěchu - např. prokázání nějaké dovednosti. Odznak je důkazem takového úspěchu a v zakódované podobě v obrázku vypráví jeho příběh - kdo odznak udělil, co musel daný člověk splnit pro jeho získání ad. Veriod je projektem o.p.s. EDUin a dalších partnerů a jeho cílem je umožnit lidem zaznamenávat dovednosti a úspěchy, kterých v životě dosáhli. Další informace o odznacích naleznete na FAQ.


Získané odznaky

odznak
odznak
Přítel Huga
Josef Milota
15. 02. 2016

Popis: Odznak je určen pro přátele a podporovatele Huga.

Kritéria: Osobní setkání s Hugem, Hugo provede očichání a v případě pozitivní odezvy může být odznak udělen. Udělení provádí páníček nebo panička.


odznak
odznak
Test JU
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
15. 02. 2016

Popis: Toto je testovací odznak.

Kritéria: Jen testovací. Není zveřejněn


odznak
odznak
Zná problematiku digitálních verifikačních odznaků
Veriod
01. 02. 2016

Popis: Odznak osvědčuje, že držitel má základní povědomí o problematice digitálních verifikačních odznaků. Tady, že ví o co jde, jak je možné odznaky používat, jak je vytvářek a jak je sbírat.

Kritéria: Správné zodpovězení všech otázek, které jsou v on-line testu na stránkách Veriod.cz


odznak
odznak
Zná problematiku digitálních verifikačních odznaků
Veriod
01. 02. 2016

Popis: Odznak osvědčuje, že držitel má základní povědomí o problematice digitálních verifikačních odznaků. Tady, že ví o co jde, jak je možné odznaky používat, jak je vytvářek a jak je sbírat.

Kritéria: http://veriod.cz/kriteria/52


Může přidělit

obrázek není veřejně viditelný
obrázek není veřejně viditelný
Přítel Huga
Josef Milota / osobní reference
15. 02. 2016

Popis: Odznak je určen pro přátele a podporovatele Huga.

Kritéria: Osobní setkání s Hugem, Hugo provede očichání a v případě pozitivní odezvy může být odznak udělen. Udělení provádí páníček nebo panička.