Petr Hlava

Petr dosáhl/a úspěchů, kvůli kterým dostává ocenění od ostatních v podobě digitálních odznaků. Ty si na tomto profilu můžete v klidu prohlédnout. Digitální odznak je soubor, který formou obrázku prezentuje dosažení úspěchu - např. prokázání nějaké dovednosti. Odznak je důkazem takového úspěchu a v zakódované podobě v obrázku vypráví jeho příběh - kdo odznak udělil, co musel daný člověk splnit pro jeho získání ad. Veriod je projektem o.p.s. EDUin a dalších partnerů a jeho cílem je umožnit lidem zaznamenávat dovednosti a úspěchy, kterých v životě dosáhli. Další informace o odznacích naleznete na FAQ.

Petr Hlava

registrovaný od 07. 07. 2014

Získané odznaky

odznak
odznak
Sleduje Veriod - platformu pro digitální odznaky
Veriod
29. 01. 2015

Popis: Odběratel e-mailového newsletteru, kterým informuje iniciativa Veriod o dění na poli uplatnění digitálních verifikačních odznaků ve vzdělávání - u nás a v zahraničí.

Kritéria: Registrace pro zasílání newsletteru na stránce http://veriod.cz/c/o-projektu


odznak
odznak
Zná problematiku digitálních verifikačních odznaků
Veriod
07. 07. 2014

Popis: Odznak osvědčuje, že držitel má základní povědomí o problematice digitálních verifikačních odznaků. Tady, že ví o co jde, jak je možné odznaky používat, jak je vytvářek a jak je sbírat.

Kritéria: Správné zodpovězení všech otázek, které jsou v on-line testu na stránkách Veriod.cz


Může přidělit

odznak
odznak
Absolvent kurzu tvůrčího psaní
Petr Hlava / účast
29. 01. 2015

Popis: Tento odznak uděluje ZŠ a MŠ Chvalkovice těm žákům, kteří se zúčastnili kurzu tvůrčího psaní.

Kritéria: Odznak je přidělován za aktivní účast na kurzu tvůrčího psaní v délce pěti hodin.

odznak
odznak
Člen ekotýmu
Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod / účast
09. 04. 2015

Popis: Tento odznak uděluje ZŠ a MŠ Chvalkovice těm žákům, kteří se aktivně účastní práce ve školním ekotýmu.

Kritéria: Za dlouhodobou aktivní práci v ekotýmu.

odznak
odznak
Prokrastinace
Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod / účast
12. 05. 2015

Popis: Tento odznak uděluje ZŠ a MŠ Chvalkovice těm žákům, kteří se zúčastnili přednášky Konec prokrastinace.

Kritéria: Odznak je přidělován za aktivní účast na přednášky v délce dvou vyučovacích hodin pořádaných GrowJOB Institute.