Jan Hoffmann

Jan dosáhl/a úspěchů, kvůli kterým dostává ocenění od ostatních v podobě digitálních odznaků. Ty si na tomto profilu můžete v klidu prohlédnout. Digitální odznak je soubor, který formou obrázku prezentuje dosažení úspěchu - např. prokázání nějaké dovednosti. Odznak je důkazem takového úspěchu a v zakódované podobě v obrázku vypráví jeho příběh - kdo odznak udělil, co musel daný člověk splnit pro jeho získání ad. Veriod je projektem o.p.s. EDUin a dalších partnerů a jeho cílem je umožnit lidem zaznamenávat dovednosti a úspěchy, kterých v životě dosáhli. Další informace o odznacích naleznete na FAQ.

Jan Hoffmann

registrovaný od 18. 10. 2016

Získané odznaky

odznak
odznak
pokus
Jan Hoffmann
18. 10. 2016

Popis: as

Kritéria: as


Může přidělit

odznak
odznak
pokus
Jan Hoffmann / zkouška
18. 10. 2016

Popis: as

Kritéria: as