Acquire a new badge

badge
badge
Zná problematiku digitálních verifikačních odznaků
Veriod / zkouška

Awarded from 22. 01. 2014

Description: Odznak osvědčuje, že držitel má základní povědomí o problematice digitálních verifikačních odznaků. Tady, že ví o co jde, jak je možné odznaky používat, jak je vytvářek a jak je sbírat.

Criteria: Správné zodpovězení všech otázek, které jsou v on-line testu na stránkách Veriod.cz

Address of acquisition: http://veriod.cz/znalec-digitalnich-odznaku

badge
badge
Ambasador digitálních odznaků
Veriod / aktivita

Awarded from 22. 01. 2014

Description: Odznak udělovaný za aktivní propagaci problematiky digitálních odznaků.

Criteria: Prezentace digitálních verifikačních odznaků na odborném fóru - konferenci, mashupu, setkání odborníků apod. (zaměřeném na vzdělávání nebo HR) nebo za získání nového partnera pro iniciativu Veriod.

badge
badge
Promotér platformy pro digitální odznaky - Veriod
Veriod / aktivita

Awarded from 22. 01. 2014

Description: Ocenění pro toho, kdo prokazatelně promuje téma digitálních verifikačních odznaků a zejména pak platformu pro jejich tvorbu a sbírání fungující na adrese veriod.cz.

Criteria: Publikoval na nějakých odborných webových stránkách nebo v časopise článek s tematikou digitálních odznaků a zmínil zde existenci české platformy Veriod.

badge
badge
Sleduje Veriod - platformu pro digitální odznaky
Veriod

Awarded from 22. 01. 2014

Description: Odběratel e-mailového newsletteru, kterým informuje iniciativa Veriod o dění na poli uplatnění digitálních verifikačních odznaků ve vzdělávání - u nás a v zahraničí.

Criteria: Registrace pro zasílání newsletteru na stránce http://veriod.cz/c/o-projektu

Address of acquisition: http://veriod.cz/c/o-projektu

badge
badge
Příznivec iniciativy Veriod
Veriod

Awarded from 22. 01. 2014

Description: Ocenění pro osobu, která bude o iniciativě Veriod příznivě referovat a sdílet informaci o její existenci se svými kolegy, známými a přáteli.

Criteria: Doporučil Veriod.cz na sociálních sítích a informoval o tom prozovatele platformy na e-mailu: info@veriod.cz

badge
badge
Účastník - Pro HR Expo, Praha 2013
Veriod / účast

Awarded from 27. 01. 2014

Description: Potvrzení účasti na Konferenci Fórum personalistů a veletrhu proHRexpo, 3. – 4. prosince 2013, Hotel Clarion, Praha

Criteria: Registrace na výstavním stánku platformy Veriod.cz

badge
badge
Jdu do toho 2014
Navreme Boheme, s.r.o. / aktivita

Awarded from 30. 01. 2014

Description: Za rozhodnutí vzít na sebe novoroční předsevzetí. PF 2014 http://www.navreme.cz/sites/default/files/pf2014.png

Criteria: Osobní rozhodnutí na: http://www.navreme.cz/cs/node/36

Address of acquisition: http://www.navreme.cz/cs/node/36

badge
badge
Urbangame - Hloubětín 2013
Gameleon, s.r.o. / účast

Awarded from 03. 02. 2014

Description: Odznak pro účastníky městké rodinné hry Urbangame - Hloubětín znám do hloubky, která proběhla v dubnu 2013.

Criteria: Registrace na startu + zdárné vyluštění tajného kódu (složení indicií rozmístěných na zajímavých místech v Praze - Hloubětíně).

badge
badge
Zasažený informacemi o Veriod.cz
Veriod / účast

Awarded from 08. 02. 2014

Description: Odznak pro osoby, které mají informaci o platformě Veriod.cz

Criteria: Zůčastnil/a se prezentace nebo jednání, kde byla podrobně představena česká platforma pro digitální verifikační odznaky Veriod.cz a zná tedy účel a možnosti této platformy.

badge
badge
Zasažený Doctrinou
Doctrina - základní škola a mateřská škola, s.r.o. / účast

Awarded from 11. 02. 2014

Description: Odznak je pro osoby, které mají informace o soukromé mateřské a základní škole Doctrina v Liberci.

Criteria: Nositel odznaku navštívil nebo navštěvuje soukromou mateřskou a základní školu Doctrina v Liberci a byl seznámem s filozofií školy a jejím vzdělávacím systémem.

badge
badge
Klikač
Petra Boháčková / účast

Awarded from 23. 03. 2014

Description: Klikač úroveň 1

Criteria: Vybere, co by chtěl/a nejradši dnes k obědu a svou volbu uloží.

Address of acquisition: http://doodle.com/8h6sbfxps7ndfecs

badge
badge
Vytvoření studentského blogu Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK
Ústav jazyků a komunikace neslyšících / osobní reference

Awarded from 26. 03. 2014

Description: Lucie Břinková a Anna Moudrá, studentky ÚJKN FF UK odvedly klíčovou práci vedoucí k vytvoření a udržení studentského blogu http://ujknvyzkum.blogspot.cz/, který přispívá k oborové popularizaci vědy.

Criteria: - připravit a finalizovat strukturu (design, texty) - vyhledat, oslovit a namotivovat přispivatele, - redakční práce/korektury příspěvků, - zajistit pro blog klíčovou míru obsahu pro zveřejnění.

badge
badge
Speak With Me
Speak With Me jazyková agentura / souhrnný odznak

Awarded from 31. 03. 2014

Description: registrace do některého z jazykových kurzů, či účast na semináři popř. táboru

Criteria: návštěva Speak With Me, s.r.o.

badge
badge
test
test / účast

Awarded from 07. 04. 2014

Description: test

Criteria: test

badge
badge
Za rozvoj osobnosti žáka
EDUin, o. p. s. / osobní reference

Awarded from 07. 04. 2014

Description: Tento odznak oceňuje učitele, kteří umí pracovat se žákem i po výchovné stránce a rozvíjet jeho osobnost. ---kampaň CHCI UČIT na podporu učitelské profese---

Criteria: osobní rozhodnutí jednotlivce

badge
badge
Za dovednost naučit
EDUin, o. p. s. / osobní reference

Awarded from 07. 04. 2014

Description: Tento odznak oceňuje učitele - odborníky ve svém předmětu, kteří to podstatné umí žáky srozumitelně a efektivně naučit. ---kampaň CHCI UČIT na podporu učitelské profese---

Criteria: osobní rozhodnutí jednotlivce

badge
badge
Za spravedlivý přístup
EDUin, o. p. s. / osobní reference

Awarded from 07. 04. 2014

Description: Tento odznak oceňuje učitele, kteří posuzují výkony žáků co možná nejvíc nestranně a objektivně. ---kampaň CHCI UČIT na podporu učitelské profese---

Criteria: osobní rozhodnutí jednotlivce

badge
badge
Za kamarádský přístup
EDUin, o. p. s. / osobní reference

Awarded from 07. 04. 2014

Description: Tento odznak oceňuje učitele, kteří žáky respektují jako osobnosti a přistupují k nim jako rovný k rovnému. ---kampaň CHCI UČIT na podporu učitelské profese---

Criteria: osobní rozhodnutí jednotlivce

badge
badge
Za poutavý výklad
EDUin, o. p. s. / osobní reference

Awarded from 07. 04. 2014

Description: Tento odznak oceňuje učitele, kteří umí o svém předmětu hovořit tak, že by je žák chtěl poslouchat i po zvonění a stále dál. ---kampaň CHCI UČIT na podporu učitelské profese---

Criteria: osobní rozhodnutí jednotlivce

badge
badge
Za umění nadchnout
EDUin, o. p. s. / osobní reference

Awarded from 07. 04. 2014

Description: Tento odznak oceňuje učitele, kteří umí na žáky přenášet lásku ke svému tématu či předmětu. ---kampaň CHCI UČIT na podporu učitelské profese---

Criteria: osobní rozhodnutí jednotlivce

badge
badge
Absolvent semináře "Prezentační systém Prezi"
Studijní a informační centrum ČZU / účast

Awarded from 09. 04. 2014

Description: Držitel tohoto odznaku je proškolen v práci s prezentačním systémem Prezi (www.prezi.com). Je schopen vytvořit v něm prezentaci, upravovat ji a dále sdílet či stahovat.

Criteria: Aktivní účast na semináři (tvorba vlastní prezentace a následná práce s ní, zapojení do diskuze)

badge
badge
Vyhledávání informací a citování literatury na ČZU
Studijní a informační centrum ČZU / účast

Awarded from 09. 04. 2014

Description: Držitel odznaku získal znalosti o možnostech vyhledávání informací na ČZU, a to jak v tištěných fondech, tak v elektronických databázích. Byl seznámen s metodikou práce s vědeckou literaturou.

Criteria: Účast na dobrovolném semináři

badge
badge
Citační databáze Web of Science a Scopus
Studijní a informační centrum ČZU / účast

Awarded from 10. 04. 2014

Description: Držitel odznaku se na semináři seznámil s funkcemi a možnostmi vyhledávání v citačních databázích WoS a Scopus. Získal základní znalosti o Impakt faktoru a metodice hodnocení vědy.

Criteria: Účast na semináři Studijního a informačního centra ČZU pod vedením odborného lektora

badge
badge
Co umím
Ludmila Bresticova / aktivita

Awarded from 16. 04. 2014

Description: Vytvoření účtu a práce v Co umím

Criteria: Splnění úkolů lektora

badge
badge
Jsem skaut
Junák - svaz skautů a skautek ČR / účast

Awarded from 16. 04. 2014

Description: Skautka či skaut, který je řádným členem Junáka.

Criteria: Za členství ve skautské organizaci Junák.

badge
badge
Parlament mladých
DDM Sluníčko / aktivita

Awarded from 30. 04. 2014

Description: Aktivně se účastní činnosti Mládežnického parlamentu v Lomnici nad Popelkou

Criteria: Celoroční práce v Mládežnickém parlamentu Lomnice nad Popelkou.

badge
badge
Jsem ATT
Déčko - Dům dětí a mládeže Rychnov nad Kněžnou / účast

Awarded from 01. 05. 2014

Description: Řádný člen Airsoftového taktického týmu - ATT Rychnov nad Kněžnou.

Criteria: Za členství v zájmovém kroužku ATT Rychnov nad Kněžnou.

badge
badge
TK SOLLANC - 1. stupeň
JOSEF SOLÁR / účast

Awarded from 02. 05. 2014

Description: Odznak je pro všechny kamarády TK Sollanc, kteří se zúčastnili alespoň jedné akce, která byla uspořádána! :-)

Criteria: Účast alespoň jedné akce, která byla uspořádána! :-)

badge
badge
TK SOLLANC 2. stupeň
JOSEF SOLÁR / zkouška

Awarded from 02. 05. 2014

Description: Zná původ společenských tanců a jejich rytmizaci.

Criteria: Správně odpoví na test.

badge
badge
TK SOLLANC - 3. stupeň
JOSEF SOLÁR / zkouška

Awarded from 03. 05. 2014

Description: Znalost o společenských tancích.

Criteria: Správně odpovědět na otázky o společenských tancích.

Address of acquisition: http://www.survio.com/survey/d/J9Y3C9W2D7F7O5J6S

badge
badge
DÉČKO RK - ZÁKLADNÍ ZNAK
Déčko - Dům dětí a mládeže Rychnov nad Kněžnou / účast

Awarded from 03. 05. 2014

Description: Úvodní digitalní znak, který můžete získat! :-)

Criteria: Tento znak získá každý, kdo se zúčastnil jakékoliv aktivity Déčka-DDM Rychnov nad Kněžnou!

badge
badge
DÉČKO RK - PŘÍTEL NA FB
Déčko - Dům dětí a mládeže Rychnov nad Kněžnou / aktivita

Awarded from 03. 05. 2014

Description: Digitální odznak pro přátele na našem Facebooku.

Criteria: Tento digitální odznak získá každý, kdo je napojen na náš Faceboku (https://www.facebook.com/pages/deckoviny/184123133289)

Address of acquisition: https://www.facebook.com/pages/deckoviny/184123133289

badge
badge
DÉČKO RK - PŘÍTEL TK SOLLANC
Déčko - Dům dětí a mládeže Rychnov nad Kněžnou / účast

Awarded from 05. 05. 2014

Description: Majitel odznaku podporuje činnost taneční skupiny TK Sollanc při DDM Rychnov nad Kněžnou

Criteria: Podpora činnosti, účast na tréninku, soutěži, pomoc na akci,...

badge
badge
DÉČKO RK - PŘÍTEL RK CRAZY
Déčko - Dům dětí a mládeže Rychnov nad Kněžnou / účast

Awarded from 05. 05. 2014

Description: Podpora činnosti, účast na tréninku, soutěži, pomoc na akci,...Majitel odznaku podporuje činnost taneční skupiny RK CRAZY při DDM Rychnov nad Kněžnou

Criteria: Podpora činnosti, účast na tréninku, soutěži, pomoc na akci,...

badge
badge
Pojídač zmrzliny
Dana Reiterová / aktivita

Awarded from 13. 05. 2014

Description: Majitel odznaku má rád zmrzlinu, nanuky.

Criteria: Klidně sní zmrzlinu i za mrazu.

badge
badge
Práce s vědeckými informacemi - základní proškolení
Studijní a informační centrum ČZU / účast

Awarded from 20. 05. 2014

Description: Držitel tohoto odznaku je obeznámen s informačními službami, které poskytuje SIC ČZU. Je poučen o problematice publikování článků, Open Access, vyhledávání informací a jejich kritickém hodnocení.

Criteria: Účast na dobrovolném kurzu

badge
badge
Mistr písmen
Míla Linc / účast

Awarded from 23. 05. 2014

Description: Mistr písmen má nášlapnuto stát se Spisovatelem, ví jak na to a nebojí se psát, publikovat, vítězit v soutěžích a mít z vlastní tvorby nespoutanou radost...

Criteria: Zúčastní se všech setkání literární dílny Mistři písmen, učni slov, kterou pořádá Městská knihovna v Praze.

badge
badge
Kód Salomon - Galerie výtvarného umění
Gameleon, s.r.o. / účast

Awarded from 25. 05. 2014

Description: Odznak z městské hry Kód Salomon dosvědčující návštěvu Galerie výtvarného umění. / The urban game Salomon´s Code badge certifies its holder of visiting the Ostrava Gallery of Fine Art.

Criteria: Držitel se zapojil do městské hry Kód Salomon a našel dvě informace, které nelze zjistit jinde než v budově Ostravského Domu umění. / The holder actively participated in the urban game Salomon´s Code.

badge
badge
Kód Salomon - Nová radnice
Gameleon, s.r.o. / účast

Awarded from 25. 05. 2014

Description: Odznak z městské hry Kód Salomon dosvědčující návštěvu budovy Nová radnice, Ostrava. / The urban game Salomon´s Code badge certifies its holder of visiting the New Town Hall in Ostrava.

Criteria: Držitel se zapojil do městské hry Kód Salomon a našel dvě informace, které nelze zjistit jinde než v budově Nové radnice. / The holder actively participated in the urban game Salomon´s Code.

badge
badge
Kód Salomon - Ostravské muzeum
Gameleon, s.r.o. / účast

Awarded from 25. 05. 2014

Description: Odznak z městské hry Kód Salomon dosvědčující návštěvu Ostravského muzea. / The urban game Salomon´s Code badge certifies its holder of visiting the Ostrava Museum.

Criteria: Držitel se zapojil do městské hry Kód Salomon a našel dvě informace, které nelze zjistit jinde než v budově Ostravského muzea. / The holder actively participated in the urban game Salomon´s Code.

badge
badge
Kód Salomon - Hasičské muzeum města Ostravy
Gameleon, s.r.o. / účast

Awarded from 25. 05. 2014

Description: Odznak z městské hry Kód Salomon dosvědčující návštěvu Hasičského muzea města Ostravy. / The urban game Salomon´s Code badge certifies its holder of visiting the Ostrava Fire Fighters Museum.

Criteria: Držitel se zapojil do městské hry Kód Salomon a našel dvě informace, které nelze zjistit jinde než v budově Hasičského muzea. / The holder actively participated in the urban game Salomon´s Code.

badge
badge
Kód Salomon - Miniuni, Svět miniatur
Gameleon, s.r.o. / účast

Awarded from 25. 05. 2014

Description: Odznak z městské hry Kód Salomon dosvědčující návštěvu Miniuni - Světa miniatur. / The urban game Salomon´s Code badge certifies its holder of visiting the Miniuni The World of Miniatures.

Criteria: Držitel se zapojil do městské hry Kód Salomon a našel dvě informace, které nelze zjistit jinde než v areálu Miniuni. / The holder actively participated in the urban game Salomon´s Code.

badge
badge
Kód Salomon - Důl Michal
Gameleon, s.r.o. / účast

Awarded from 25. 05. 2014

Description: Odznak z městské hry Kód Salomon dosvědčující návštěvu areálu Dolu Michal. / The urban game Salomon´s Code badge certifies its holder of visiting The Michal Mine.

Criteria: Držitel se zapojil do městské hry Kód Salomon a našel dvě informace, které nelze zjistit jinde než v areálu Dolu Michal. / The holder actively participated in the urban game Salomon´s Code.

badge
badge
Úspěšný absolvent Masarykovy základní školy v Plzni
Masarykova základní škola v Plzni / souhrnný odznak

Awarded from 31. 05. 2014

Description: držitel odznaku je úspěšným absolventem Masarykovy základní školy

Criteria: úspěšné absolvování devátého ročníku

badge
badge
Dobrovolná práce pro EDUin
EDUin, o. p. s. / aktivita

Awarded from 02. 06. 2014

Description: Držitel/ka tohto odznaku věnoval/a bezúplatně část svého času a umu ve prospěch naplňování cílů EDUinu.

Criteria: Významné přispění k dílčím krokům naplňujícím cíle EDUinu.

badge
badge
Účast na kariérním semináři v Nestlé Česko
ProStředoškoláky, z. s. / účast

Awarded from 10. 06. 2014

Description: Účastník se od personalistů české pobočky firmy Nestlé Česko dozvěděl rady, jakým činnostem se věnovat a jaké radši nedělat proto, aby měl dobré příležitosti na trhu práci. Akce proběhla 9.6. 2014

Criteria: Účast na semináři

badge
badge
Účastník na semináři Kultivování občanských ctností u středoškolských studentů
EDUin, o. p. s. / účast

Awarded from 11. 06. 2014

Description: Držitel/ka tohoto odznaku se zúčastnil/a dne 5. 5. 2014 3, 5 hod. semináře pro učitele o kultivování občanských ctností, pořádaného velvys. USA, Fulbrigtovou komisí, Am. centrem. a EDUin.

Criteria: Aktivní účast

badge
badge
Přednášející na semináři Kultivování občanských ctností u středoškolských studentů
EDUin, o. p. s. / osobní reference

Awarded from 11. 06. 2014

Description: Držitel/ka tohoto odznaku prezentoval/a dne 5. 5. 2014 na semináři pro učitele o kultivování občanských ctností, pořádaného velvys. USA, PIAAC, Fulbrigtovou komisí, Am. centrem a EDUin.

Criteria: Prezentující

badge
badge
Účastník na semináři Informační dovednosti dospělých a jejich rozvoj ve výuce.
EDUin, o. p. s. / účast

Awarded from 11. 06. 2014

Description: Účast na semináři Informační dovednosti dospělých a jejich rozvoj ve výuce, pořádaném PIAAC, velvys. USA, Fulbrigtovou komisí, Am. centrem, SKAV a EDUin. 5. 6. 2014 13:00 - 16:30.

Criteria: aktivní účast

badge
badge
Prezentující na semináři Informační dovednosti dospělých a jejich rozvoj ve výuce.
EDUin, o. p. s. / osobní reference

Awarded from 11. 06. 2014

Description: Prezentující na semináři Informační dovednosti dospělých a jejich rozvoj ve výuce, pořádaném PIAAC, velvys. USA, Fulbrigtovou komisí, Am. centrem, SKAV a EDUin. 5. 6. 2014 13:00 - 16:30.

Criteria: Prezentace

badge
badge
Android
Dušan Brodský / účast

Awarded from 16. 06. 2014

Description: mám a pracuji s Android

Criteria: mám zařízení s Androidem

badge
badge
Fandím Motoru
Dušan Brodský / aktivita

Awarded from 16. 06. 2014

Description: Fandím Motoru ČB

Criteria: fandím Motoru ČB

badge
badge
Mistr soubojů
Míla Linc / účast

Awarded from 17. 06. 2014

Description: Majitel odznaku se zúčastnil alespoň jednoho z workshopů zaměřeného na souboje a zvládne tak snáz napsat bojové scény. Anebo hůř, protože díky přednáškám zjistil, kolik toho ještě neví :-)

Criteria: Účast na bonusovém workshopu o zbraních a soubojích (Neboujte se souboji, Zastřel si svého hrdinu)

badge
badge
Vypsaná fixa - účastník
Dušan Brodský / účast

Awarded from 18. 06. 2014

Description: účastník skvělého cyklu seminářů.

Criteria: účastník

badge
badge
Radambuk - kamarád
Dušan Brodský / aktivita

Awarded from 18. 06. 2014

Description: kamarád

Criteria: aktivita

badge
badge
Úžasná psycholožka
Dušan Brodský / osobní reference

Awarded from 18. 06. 2014

Description: úžasná psycholožka

Criteria: být

badge
badge
Kamarádka - kamarád
Dušan Brodský / osobní reference

Awarded from 18. 06. 2014

Description: kamarádka - kamarád

Criteria: kamarádka - kamarád

badge
badge
Kamarád
Dušan Brodský / osobní reference

Awarded from 20. 06. 2014

Description: kamarádka - kamarád

Criteria: kamarádka - kamarád

badge
badge
Kamarádka
Dušan Brodský / osobní reference

Awarded from 20. 06. 2014

Description: kamarádka - kamarád

Criteria: kamarádka - kamarád

badge
badge
DisCo14 Workshopper
DisCo Conference / účast

Awarded from 22. 06. 2014

Description: Participant of any conference Workshop (as a part of the international conference "DisCo 2014: Media literacy education from pupils to lifelong learning" held in Prague, Czech Republic)

Criteria: Participation at any conference Workshop.

badge
badge
DisCo14 Night Before
DisCo Conference / účast

Awarded from 22. 06. 2014

Description: Participant of the Official Pre-conference Evening Event (as a part of the international conference "DisCo 2014: Media literacy education from pupils to lifelong learning" held in Prague, Czech Rep.)

Criteria: Participation at the Event.

badge
badge
DisCo14 FB Fan
DisCo Conference / aktivita

Awarded from 23. 06. 2014

Description: Facebook follower, liker and/or fan of the Conference (as a part of the international conference "DisCo 2014: Media literacy education from pupils to lifelong learning" held in Prague, Czech Republic)

Criteria: Facebook Conference page visit and/or activity.

Address of acquisition: http://www.facebook.com/DisCo.Conference

badge
badge
DisCo14 Tweet
DisCo Conference / aktivita

Awarded from 23. 06. 2014

Description: Tweeter about the Conference #disco14 (as a part of the international conference "DisCo 2014: Media literacy education from pupils to lifelong learning" held in Prague, Czech Republic)

Criteria: Tweet about #disco14

Address of acquisition: http://twitter.com/intent/tweet?hashtags=disco14%2C

badge
badge
DisCo14 Feed us Back
DisCo Conference / aktivita

Awarded from 23. 06. 2014

Description: Active and non-Anonymous Feedback Reporter (as a part of the international conference "DisCo 2014: Media literacy education from pupils to lifelong learning" held in Prague, Czech Republic)

Criteria: Providing feedback in paper form

badge
badge
DisCo14 Wiki Session
DisCo Conference / aktivita

Awarded from 23. 06. 2014

Description: Active presenter at the Wiki Session (as a part of the international conference "DisCo 2014: Media literacy education from pupils to lifelong learning" held in Prague, Czech Republic)

Criteria: Presenting at Wiki Session.

badge
badge
DisCo14 Posterer
DisCo Conference / aktivita

Awarded from 23. 06. 2014

Description: Presenter of the Poster (as a part of the international conference "DisCo 2014: Media literacy education from pupils to lifelong learning" held in Prague, Czech Republic)

Criteria: Presenting the Poster.

badge
badge
Dobrovolná práce pro ASNEP
Tamara Kováčová / osobní reference

Awarded from 30. 06. 2014

Description: Držitelka tohoto odznaku se 6 měsíců intenzivně věnovala dobrovolné práci pro ASNEP.

Criteria: Držitelka tohoto odznaku při dobrovolné práci prokázala mimojiné proaktivní přítup, dovednost spolupracovat s druhými a řešení problémů. S držitelkou tohoto odznaku je radost spolupracovat!

badge
badge
Účast na Herním denu Kódu Salomon 7/2014
Gameleon, s.r.o. / účast

Awarded from 27. 07. 2014

Description: Držitel se zúčastnil Herního dne Kódu Salomon a v rámci něj prošel scénář A1 hry městské hry Kód Salomon.

Criteria: Prošel hru - questing vedoucí expozicemi: Ostravské muzeum, Landek, U6 a další místa: Halda Ema, Dolní Vítkovice, centrum Ostravy a vyřešil 3 logické rébusy.

badge
badge
Účast na Herním dnu Kód Salomon 7/2014
Gameleon, s.r.o. / účast

Awarded from 27. 07. 2014

Description: Držitel se zúčastnil akce Herní den Kódu Salomon a prošel scénář B hry Kód Salomon

Criteria: Dokončil v rámci Herního dne scénář B, který zahrnuje questing po 15ti lokalitách Ostravy a vyluštil 5 logických rébusů.

badge
badge
Umím učit i skrze sítě
Jan Beseda / účast

Awarded from 14. 10. 2014

Description: Odznak účastníka workhopu Sociální sítě v badatelsky orientované výuce přírodovědných a technických oborů konaného 9.10. 2014 na Palackého Univerzitě v Olomouci.

Criteria: Nositel se aktivně účastnil workhopu Sociální sítě v badatelsky orientované výuce přírodovědných a technických oborů konaného 9.10. 2014 na Palackého Univerzitě v Olomouci.

badge
badge
Prezentační dovednosti v (Rubikově) kostce
Ondřej Staněk / účast

Awarded from 12. 11. 2014

Description: Držitel odznaku se aktivně účastnil kurzu Prezentační dovednosti v (Rubikově) kostce, během něhož mu byly představeny základy přípravy prezentace, řeči těla a užívání hlasu.

Criteria: Účast na školení, aktivita během školení (zapojení, diskuze, tvorba proslovu)

badge
badge
kopie - Lektor amatér
Marek Nejedlý / aktivita

Awarded from 13. 11. 2014

Description: Při získání tohoto odznaku získává lektor +100 Kč

Criteria: Odučených 15 hodin

badge
badge
Finalista Eduína 2014
EDUin, o. p. s. / aktivita

Awarded from 17. 11. 2014

Description: Cena Eduína každoročně oceňuje projekty, které přinášejí svým obsahem inovace a moderní trendy do světa vzdělávání.

Criteria: Tento odznak stvrzuje, že byl tento projekt odbornou porotou vybrán mezi 76 přihlášenými projekty jako jeden z 9 finalistů Eduíny 2014.

badge
badge
ICT Kouč - Lektor
Scio / osobní reference

Awarded from 25. 11. 2014

Description: Odznak dokládá odbornou způsobilost nositele vykonávat lektorskou činnost v projektu ICT Kouč. Lektor má potřebné know-how v oblasti implementace ICT do výuky se zaměřením na tablety.

Criteria: Nositel se účastnil systematického vzdělávání v oblasti koučovacích dovedností ve vzdělávání a v oblasti implementace ICT do výuky. Vzdělávání je garantováno společností Scio a Koučink Centrum.

badge
badge
Eduína 2014 - VÍTĚZ Ceny odborné poroty
EDUin, o. p. s. / aktivita

Awarded from 01. 12. 2014

Description: Cena Eduína každoročně oceňuje projekty, které přinášejí svým obsahem inovace a moderní trendy do světa vzdělávání.

Criteria: Tento odznak stvrzuje, že byl tento projekt odbornou porotou vybrán pro rok 2014 jako vítěz ceny Eduína

badge
badge
Eduína 2014 - 2.MÍSTO Cena odborné poroty
EDUin, o. p. s. / aktivita

Awarded from 01. 12. 2014

Description: Cena Eduína každoročně oceňuje projekty, které přinášejí svým obsahem inovace a moderní trendy do světa vzdělávání.

Criteria: Tento odznak stvrzuje, že tento projekt byl odbornou porotou vybrán pro rok 2014 na 2.místě ceny Eduína

badge
badge
Eduína 2014 - 3.MÍSTO Cena odborné poroty
EDUin, o. p. s. / aktivita

Awarded from 01. 12. 2014

Description: Cena Eduína každoročně oceňuje projekty, které přinášejí svým obsahem inovace a moderní trendy do světa vzdělávání.

Criteria: Tento odznak stvrzuje, že tento projekt byl odbornou porotou vybrán pro rok 2014 na 3.místě ceny Eduína

badge
badge
Eduína 2014 - VÍTĚZ Ceny veřejnosti
EDUin, o. p. s. / aktivita

Awarded from 01. 12. 2014

Description: Cena Eduína každoročně oceňuje projekty, které přinášejí svým obsahem inovace a moderní trendy do světa vzdělávání.

Criteria: Tento odznak stvrzuje, že tento projekt byl při hlasování veřejnosti vybrán pro rok 2014 jako vítěz ceny Eduína

badge
badge
Eduína 2014 - 2.MÍSTO Cena veřejnosti
EDUin, o. p. s. / aktivita

Awarded from 01. 12. 2014

Description: Cena Eduína každoročně oceňuje projekty, které přinášejí svým obsahem inovace a moderní trendy do světa vzdělávání.

Criteria: Tento odznak stvrzuje, že tento projekt byl při hlasování veřejnosti vybrán pro rok 2014 na 2.místě ceny Eduína

badge
badge
Eduína 2014 - 3.MÍSTO Cena veřejnosti
EDUin, o. p. s. / aktivita

Awarded from 01. 12. 2014

Description: Cena Eduína každoročně oceňuje projekty, které přinášejí svým obsahem inovace a moderní trendy do světa vzdělávání.

Criteria: Tento odznak stvrzuje, že tento projekt byl při hlasování veřejnosti vybrán pro rok 2014 na 3. místě ceny Eduína

badge
badge
Eduína 2014 - Aula slávy
EDUin, o. p. s. / aktivita

Awarded from 01. 12. 2014

Description: Cena Eduína každoročně oceňuje projekty, které přinášejí svým obsahem inovace a moderní trendy do světa vzdělávání.

Criteria: Tento odznak stvrzuje, že se jeho držitel skrze svou osobnost, celoživotní práci a úsilí zasloužil o rozvoj vzdělávání a školství v České republice

badge
badge
UK_Badge_Specimen_BW
Lukáš Paleček / aktivita

Awarded from 26. 01. 2015

Description: SPECIMEN Držitel toho odznaku je spoluautorem Kurzu MVI na Univerzitě Karlově

Criteria: - Přispěl svou expertní znalostí do kurzu Managementu vědy a inovací - Odevzdal otázky ke svému modulu / Má připraveny prezenční aktivity pro svůj modul

badge
badge
UK_Badge_Specimen_WB
Lukáš Paleček / aktivita

Awarded from 26. 01. 2015

Description: SPECIMEN Držitel toho odznaku je spoluautorem Kurzu MVI na Univerzitě Karlově

Criteria: Přispěl svou expertní znalostí do kurzu Managementu vědy a inovací. Odevzdal otázky ke svému modulu / Má připraveny prezenční aktivity pro svůj modul

badge
badge
Webminář ICT Kouč
Martin Drnek / účast

Awarded from 28. 01. 2015

Description: Účastníci webmináře projektu ICT Kouč

Criteria: Aktivní účast

badge
badge
Absolvent kurzu tvůrčího psaní
Petr Hlava / účast

Awarded from 29. 01. 2015

Description: Tento odznak uděluje ZŠ a MŠ Chvalkovice těm žákům, kteří se zúčastnili kurzu tvůrčího psaní.

Criteria: Odznak je přidělován za aktivní účast na kurzu tvůrčího psaní v délce pěti hodin.

badge
badge
Podniková ekonomika a management
Fakulta sociálně ekonomická University J. E. Purkyně v Ústí nad Labem / souhrnný odznak

Awarded from 16. 02. 2015

Description: Nositel odznaku je absolventem bakalářského studijního programu v oboru Podniková ekonomika a management.

Criteria: K absolvování je nutné získání 180 ECTS kreditů v předepsané struktuře, včetně absolvování státní závěrečné zkoušky a obhájení bakalářské práce. Standardní dobou studia jsou 3 roky.

badge
badge
Podniková ekonomika a management
Fakulta sociálně ekonomická University J. E. Purkyně v Ústí nad Labem / souhrnný odznak

Awarded from 16. 02. 2015

Description: Nositel odznaku je absolventem navazujícího magisterského studijního programu v oboru Podniková ekonomika a management.

Criteria: K absolvování je nutné získání 120 ECTS kreditů v předepsané struktuře, včetně absolvování státní závěrečné zkoušky a obhájení diplomové práce. Standardní dobou studia jsou 2 roky.

badge
badge
Finanční management
Fakulta sociálně ekonomická University J. E. Purkyně v Ústí nad Labem / souhrnný odznak

Awarded from 16. 02. 2015

Description: Nositel odznaku je absolventem bakalářského studijního oboru Finanční management.

Criteria: K absolvování je nutné získání 180 ECTS kreditů v předepsané struktuře, včetně absolvování státní závěrečné zkoušky a obhájení bakalářské práce. Standardní dobou studia jsou 3 roky.

badge
badge
Finanční management
Fakulta sociálně ekonomická University J. E. Purkyně v Ústí nad Labem / souhrnný odznak

Awarded from 16. 02. 2015

Description: Nositel odznaku je absolventem navazujícího magisterského studijního programu v oboru Finanční management.

Criteria: K absolvování je nutné získání 120 ECTS kreditů v předepsané struktuře, včetně absolvování státní závěrečné zkoušky a obhájení diplomové práce. Standardní dobou studia jsou 2 roky.

badge
badge
Obchod a marketing
Fakulta sociálně ekonomická University J. E. Purkyně v Ústí nad Labem / souhrnný odznak

Awarded from 16. 02. 2015

Description: Nositel odznaku je absolventem bakalářského studia v oboru Obchod a marketing.

Criteria: K absolvování je nutné získání 180 ECTS kreditů v předepsané struktuře, včetně absolvování státní závěrečné zkoušky a obhájení bakalářské práce. Standardní dobou studia jsou 3 roky.

badge
badge
Sociální práce
Fakulta sociálně ekonomická University J. E. Purkyně v Ústí nad Labem / souhrnný odznak

Awarded from 17. 02. 2015

Description: Nositel odznaku je absolventem bakalářského studijního oboru Sociální práce.

Criteria: K absolvování je nutné získání 180 ECTS kreditů v předepsané struktuře, včetně absolvování státní závěrečné zkoušky a obhájení bakalářské práce. Standardní dobou studia jsou 3 roky.

badge
badge
Regionální rozvoj
Fakulta sociálně ekonomická University J. E. Purkyně v Ústí nad Labem / souhrnný odznak

Awarded from 17. 02. 2015

Description: Nositel odznaku je absolventem bakalářského studijního oboru Regionální rozvoj.

Criteria: K absolvování je nutné získání 180 ECTS kreditů v předepsané struktuře, včetně absolvování státní závěrečné zkoušky a obhájení bakalářské práce. Standardní dobou studia jsou 3 roky.

badge
badge
Regionální rozvoj
Fakulta sociálně ekonomická University J. E. Purkyně v Ústí nad Labem / souhrnný odznak

Awarded from 17. 02. 2015

Description: Nositel odznaku je absolventem navazujícího magisterského studijního programu v oboru Regionální rozvoj.

Criteria: K absolvování je nutné získání 120 ECTS kreditů v předepsané struktuře, včetně absolvování státní závěrečné zkoušky a obhájení diplomové práce. Standardní dobou studia jsou 2 roky.

badge
badge
test
Zdeněk Soukup / zkouška

Awarded from 26. 03. 2015

Description: test

Criteria: test

badge
badge
Umím učit i skrze sítě 2015
Jan Beseda / účast

Awarded from 31. 03. 2015

Description: Odznak účastníka workhopu Sociální sítě v badatelsky orientované výuce přírodovědných a technických oborů konaného 19.3. 2015 na Palackého Univerzitě v Olomouci.

Criteria: Nositel se aktivně účastnil workhopu Sociální sítě v badatelsky orientované výuce přírodovědných a technických oborů konaného 19.3. 2015 na Palackého Univerzitě v Olomouci.

badge
badge
Umím s Prezi
Jan Beseda / účast

Awarded from 31. 03. 2015

Description: Zúčastnil/a jsem se workshopu Prezi pro začátečníky 19.3. na Univerzitě Palackého v Olomouci

Criteria: aktivní účast na workshopu

badge
badge
Člen ekotýmu
Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod / účast

Awarded from 09. 04. 2015

Description: Tento odznak uděluje ZŠ a MŠ Chvalkovice těm žákům, kteří se aktivně účastní práce ve školním ekotýmu.

Criteria: Za dlouhodobou aktivní práci v ekotýmu.

badge
badge
Účastník konference E-learning forum 2015
SEMIS spol. s r. o. / účast

Awarded from 15. 04. 2015

Description: Digitální verifikační odznak pro účastníky konference E-learning forum 2015 pořádané dne 15. 4. 2015 v Praze - http://www.e-univerzita.cz/

Criteria: Účast na konferenci E-learning forum 2015

badge
badge
Social Work
Faculty of Social and Economic Studies, J. E. Purkyne University in Usti nad Labem / souhrnný odznak

Awarded from 26. 04. 2015

Description: The bearer of the badge is a graduate of a bachelor's degree program in Social Work.

Criteria: In order to graduate, a student is required to earn 180 ECTS credits, and to pass the state exam and defend one's bachelor's thesis. The standard duration of the program is 3 years.

badge
badge
Prokrastinace
Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod / účast

Awarded from 12. 05. 2015

Description: Tento odznak uděluje ZŠ a MŠ Chvalkovice těm žákům, kteří se zúčastnili přednášky Konec prokrastinace.

Criteria: Odznak je přidělován za aktivní účast na přednášky v délce dvou vyučovacích hodin pořádaných GrowJOB Institute.

badge
badge
Expert on Dream Theater
Jan Jindřich Frank / zkouška

Awarded from 20. 05. 2015

Description: Krátký vědomostní test o americké skupině Dream Theater. Test obsahuje 10 otázek. Stačí 9 správných odpovědí.

Criteria: Správné vyplnění testu.

Address of acquisition: http://www.h-m-j.cz/odznaky-veroid/

badge
badge
Účastník/ce konference EPALE
Navreme Boheme, s.r.o. / účast

Awarded from 21. 05. 2015

Description: Odznak za účast na konferenci EPALE s tématem: IT a vzdělávání dospělých

Criteria: Účast na konferenci EPALE s tématem IT a vzdělávání dospělých dne 21. 5. 2015 (Praha). Udělováno v rámci příspěvku Jakuba Štogra: Data-driven design & predictive gamification

badge
badge
Člen MAS Hrubý Jeseník
MAS Hrubý Jeseník, z.s. / souhrnný odznak

Awarded from 21. 05. 2015

Description: Tuto prestižní značku získá právoplatný člen MAS Hrubý Jeseník k umístění na své webové stránky.

Criteria: Platné členství v MAS Hrubý Jeseník.

badge
badge
DisCo15 Workshopper
DisCo Conference / účast

Awarded from 22. 06. 2015

Description: Participant of any conference Workshop (as a part of the international conference "DisCo 2015: From analog education to digital education" held in Prague, Czech Republic)

Criteria: Participation at any conference Workshop.

badge
badge
DisCo15 FB Fan
DisCo Conference / aktivita

Awarded from 22. 06. 2015

Description: Facebook follower, liker and/or fan of the Conference (as a part of the international conference "DisCo 2015: From analog education to digital education" held in Prague, Czech Republic)

Criteria: Facebook Conference page visit and/or activity.

badge
badge
DisCo15 Tweet
DisCo Conference / aktivita

Awarded from 22. 06. 2015

Description: Tweeter about the Conference #disco15 (as a part of the international conference "DisCo 2015: From analog education to digital education" held in Prague, Czech Republic)

Criteria: Tweet about #disco15

badge
badge
DisCo15 1st Day
DisCo Conference / účast

Awarded from 22. 06. 2015

Description: Participant of the 1st day (23.6.2015) of the international conference "DisCo 2015: From analog education to digital education" held in Prague, Czech Republic"

Criteria: Attendance

badge
badge
DisCo15 2nd Day
DisCo Conference / účast

Awarded from 22. 06. 2015

Description: Participant of the 2nd day (24.6.2015) of the international conference "DisCo 2015: From analog education to digital education" held in Prague, Czech Republic"

Criteria: Attendance

badge
badge
Student Honors Academia
ema beitlova / zkouška

Awarded from 29. 06. 2015

Description: Tento odznak patří všem studentům a alumni tréninkového a rozvojového programu Honors Academia při Podnikohopodářské fakultě VŠE.

Criteria: Absolvování přijímacího řízení a zapsání do studia.

badge
badge
Excelence v prezentačních dovednostech v německém jazyce
Fakulta sociálně ekonomická University J. E. Purkyně v Ústí nad Labem / osobní reference

Awarded from 30. 06. 2015

Description: Nositel odznaku prokázal excelentní výsledky v oblasti komunikace a prezentace v německém jazyce.

Criteria: K získání odznaku je nutné uspět v celofakultní studentské soutěži v prezentacích vědeckých témat v cizích jazycích a umístit se do 3. místa.

badge
badge
Excelence v prezentačních dovednostech v anglickém jazyce
Fakulta sociálně ekonomická University J. E. Purkyně v Ústí nad Labem / osobní reference

Awarded from 30. 06. 2015

Description: Nositel odznaku prokázal excelentní výsledky v oblasti komunikace a prezentace v anglickém jazyce.

Criteria: K získání odznaku je nutné uspět v celofakultní studentské soutěži v prezentacích vědeckých témat v cizích jazycích a umístit se do 3. místa.

badge
badge
Absolvent studijního pobytu v zahraničí
Fakulta sociálně ekonomická University J. E. Purkyně v Ústí nad Labem / účast

Awarded from 02. 07. 2015

Description: Nositel odznaku absolvoval zahraniční studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ či jeho obdoby.

Criteria: K úspěšnému absolvování studijního pobytu musel nositel odznaku projít výběrovým řízením, absolvovat vlastní pobyt v zahraničí a splnit studijní povinnosti v rámci tohoto programu.

badge
badge
Absolvent stáže v zahraničí
Fakulta sociálně ekonomická University J. E. Purkyně v Ústí nad Labem / účast

Awarded from 02. 07. 2015

Description: Nositel odznaku absolvoval praktickou stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus+ či jeho obdoby.

Criteria: K úspěšnému absolvování zahraniční stáže musel nositel odznaku projít výběrovým řízením, absolvovat vlastní stáž v zahraničí a splnit pracovní povinnosti v rámci tohoto programu.

badge
badge
Certifikace pro interpretaci TCC online diagnostiky - SPECIALISTA
TCC online / účast

Awarded from 03. 08. 2015

Description: Vlastník certifikátu je proškolen v interpretaci TCC online diagnostiky a je plně způsobilý ji využívat pro účely výběru a rozvoje zaměstnanců.

Criteria: Účast na školení, vlastní zkušenost s TCC online diagnostikou.

badge
badge
Certifikace pro interpretaci TCC online diagnostiky – EXPERT
TCC online / zkouška

Awarded from 03. 08. 2015

Description: Vlastník certifikátu je EXPERT v interpretaci TCC online diagnostiky, je plně způsobilý ji využívat pro účely výběru a rozvoje zaměstnanců a poskytovat konzultace a zpětnou vazbu.

Criteria: Držení certifikátu pro úroveň SPECIALISTA, minimálně 6 měsíců praxe, absolvování kazuistického semináře a zkouška postavená na interpretaci výstupů diagnostiky.

badge
badge
Certifikace pro interpretaci online diagnostiky – MASTER
TCC online / souhrnný odznak

Awarded from 03. 08. 2015

Description: Vlastník certifikátu je oprávněn školit v interpretaci TCC online diagnostiky jiné osoby.

Criteria: Držení certifikátu pro úroveň EXPERT, VŠ vzdělání v oboru psychologie, 5 let praxe v práci s psychodiagnostikou, 2 roky praxe s TCC online diagnostikou, alespoň 1 školení pod supervizí MASTERA.

badge
badge
Co venkovské knihovny umějí a mohou - zelená placka
Knihovna Dr. E. Bořického Milín / účast

Awarded from 07. 10. 2015

Description: Účastník celorepublikové akce Co venkovské knihovny umějí a mohou

Criteria: Osobní účast na akci 17. - 19. 9. 2015 - v Milíně a okolí

badge
badge
Co venkovské knihovny umějí a mohou - modrá placka
Knihovna Dr. E. Bořického Milín / účast

Awarded from 07. 10. 2015

Description: Účastník celorepublikové akce Co venkovské knihovny umějí a mohou

Criteria: Osobní účast na akci 17. - 19. 9. 2015 - v Milíně a okolí

badge
badge
Stavěč z kostek
Knihovna Dr. E. Bořického Milín / aktivita

Awarded from 09. 10. 2015

Description: Postaví nějakou stavbu v oddělení pro děti milínské knihovny a ukáže knihovnici.

Criteria: Postaví stavbu a nechá se vyfotit.

badge
badge
Osobní efektivita - Time management & priority
T&CC s.r.o. / účast

Awarded from 13. 10. 2015

Description: Držitel odznaku absolvoval celodenní interaktivní školení na téma "osobní efektivita" dne 5. 10. 2015

Criteria: Účast na školení.

badge
badge
Hodnotitel sCOOL web
EDUin, o. p. s. / aktivita

Awarded from 20. 10. 2015

Description: Oceněná osoba se dobrovolnicky a bezplatně podílela na hodnocení soutěžících školních webových prezentacích v rámci soutěže školních webů sCOOL web (www.scoolweb.cz)

Criteria: Podstatou činnosti bylo podle odborných kritérií v hodnotícím systému Plus4U projít a obodovat přidělené weby. Hodnocenými oblastmi byly: otevřenost školy vůči veřejnosti, uživatelská přívětivost, bezpečnost a grafické zpracování.

badge
badge
Finalista sCOOL web 2015
EDUin, o. p. s. / zkouška

Awarded from 20. 10. 2015

Description: Oceněná škola se probojovala do finále soutěže školních webů sCOOL web (www.scoolweb.cz) mezi 10 nejlepších ve své kategorii.

Criteria: Hodnocenými oblastmi byly: otevřenost školy vůči veřejnosti, uživatelská přívětivost, bezpečnost a grafické zpracování.

badge
badge
Spiral dynamics integral - level I.
T&CC s.r.o. / účast

Awarded from 09. 11. 2015

Description: Držitel odznaku absolvoval v termínu 12. + 13. 10. 2015 kurz Spiral dynamics integral - level I. pod vedením kouče a lektora Ing. Jana Hrušky.

Criteria: Účast na výcviku, domácí příprava.

badge
badge
Zdaňování benefitů a jiných typů smluv
T&CC s.r.o. / účast

Awarded from 09. 11. 2015

Description: Držitel odznaku absolvoval školení na téma "Zdaňování benefitů a jiných typů smluv" dne 22. 10. 2015

Criteria: Účast na školení.

badge
badge
Konstruktivní komunikace v náročných situacích
T&CC s.r.o. / účast

Awarded from 09. 11. 2015

Description: Držitel odznaku absolvoval celodenní rozvojové školení "Konstruktivní komunikace v náročných situacích" dne 4. 11. 2015 pod vedením PhDr. Mgr. Petra Brichcína, PhD., MBA.

Criteria: Účast na školení.

badge
badge
Trénink týmového koučování
T&CC s.r.o. / účast

Awarded from 09. 11. 2015

Description: Držitel tohoto odznaku absolvoval celodenní trénink týmového koučování pod vedením Ing. Jana Hrušky, v termínu 6. 11. 2015.

Criteria: Výcvik a zkušenosti s rolí kouče z individuálního koučování. Účast na tréninku.

badge
badge
1. místo sCOOL web 2015 - hlasování odborníků
EDUin, o. p. s. / zkouška

Awarded from 26. 11. 2015

Description: Oceněná škola získala dle hlasování odborníků první místo ve své kategorii v soutěži školních webů sCOOL web 2015 (www.scoolweb.cz), kterou pořádá EDUin. Soutěžní kategorie jsou uvedeny zde: http://www.scoolweb.cz/pravidla/

Criteria: Hodnocenými oblastmi byly: otevřenost školy vůči veřejnosti, uživatelská přívětivost, bezpečnost a grafické zpracování.

badge
badge
3. místo sCOOL web 2015 - hlasování odborníků
EDUin, o. p. s. / zkouška

Awarded from 26. 11. 2015

Description: Oceněná škola získala dle hlasování odborníků třetí místo ve své kategorii v soutěži školních webů sCOOL web 2015 (www.scoolweb.cz), kterou pořádá EDUin. Soutěžní kategorie jsou uvedeny zde: http://www.scoolweb.cz/pravidla/

Criteria: Hodnocenými oblastmi byly: otevřenost školy vůči veřejnosti, uživatelská přívětivost, bezpečnost a grafické zpracování.

badge
badge
2. místo sCOOL web 2015 - hlasování odborníků
EDUin, o. p. s. / zkouška

Awarded from 26. 11. 2015

Description: Oceněná škola získala dle hlasování odborníků druhé místo ve své kategorii v soutěži školních webů sCOOL web 2015 (www.scoolweb.cz), kterou pořádá EDUin. Soutěžní kategorie jsou uvedeny zde: http://www.scoolweb.cz/pravidla/

Criteria: Hodnocenými oblastmi byly: otevřenost školy vůči veřejnosti, uživatelská přívětivost, bezpečnost a grafické zpracování.

badge
badge
1. místo sCOOL web 2015 - hlasování veřejnosti
EDUin, o. p. s. / zkouška

Awarded from 26. 11. 2015

Description: Oceněná škola získala dle hlasování veřejnosti první místo v soutěži školních webů sCOOL web 2015 (www.scoolweb.cz), kterou pořádá EDUin. Soutěžní kategorie jsou uvedeny zde: http://www.scoolweb.cz/pravidla/

Criteria: Hodnocenými oblastmi byly: otevřenost školy vůči veřejnosti, uživatelská přívětivost, bezpečnost a grafické zpracování.

badge
badge
2. místo sCOOL web 2015 - hlasování veřejnosti
EDUin, o. p. s. / zkouška

Awarded from 26. 11. 2015

Description: Oceněná škola získala dle hlasování veřejnosti druhé místo v soutěži školních webů sCOOL web 2015 (www.scoolweb.cz), kterou pořádá EDUin. Soutěžní kategorie jsou uvedeny zde: http://www.scoolweb.cz/pravidla/

Criteria: Hodnocenými oblastmi byly: otevřenost školy vůči veřejnosti, uživatelská přívětivost, bezpečnost a grafické zpracování.

badge
badge
3. místo sCOOL web 2015 - hlasování veřejnosti
EDUin, o. p. s. / zkouška

Awarded from 26. 11. 2015

Description: Oceněná škola získala dle hlasování veřejnosti třetí místo v soutěži školních webů sCOOL web 2015 (www.scoolweb.cz), kterou pořádá EDUin. Soutěžní kategorie jsou uvedeny zde: http://www.scoolweb.cz/pravidla/

Criteria: Hodnocenými oblastmi byly: otevřenost školy vůči veřejnosti, uživatelská přívětivost, bezpečnost a grafické zpracování.

badge
badge
Finalista Eduína 2015
EDUin, o. p. s. / zkouška

Awarded from 08. 12. 2015

Description: Cena Eduína každoročně oceňuje projekty, které přinášejí svým obsahem inovace a moderní trendy do světa vzdělávání.

Criteria: Tento odznak stvrzuje, že byl tento projekt odbornou porotou vybrán mezi přihlášenými projekty jako jeden z 9 finalistů Eduíny 2015.

badge
badge
Eduína 2015 - Vítěz ceny odborné poroty
EDUin, o. p. s. / zkouška

Awarded from 08. 12. 2015

Description: Cena Eduína každoročně oceňuje projekty, které přinášejí svým obsahem inovace a moderní trendy do světa vzdělávání.

Criteria: Tento odznak stvrzuje, že byl tento projekt odbornou porotou vybrán pro rok 20154 jako vítěz ceny Eduína

badge
badge
Eduína 2015 - 2.místo cena odborné poroty
EDUin, o. p. s. / zkouška

Awarded from 08. 12. 2015

Description: Cena Eduína každoročně oceňuje projekty, které přinášejí svým obsahem inovace a moderní trendy do světa vzdělávání.

Criteria: Tento odznak stvrzuje, že tento projekt byl odbornou porotou vybrán pro rok 2015 na 2.místě ceny Eduína

badge
badge
Eduína 2015 - 3.místo cena odborné poroty
EDUin, o. p. s. / zkouška

Awarded from 08. 12. 2015

Description: Cena Eduína každoročně oceňuje projekty, které přinášejí svým obsahem inovace a moderní trendy do světa vzdělávání.

Criteria: Tento odznak stvrzuje, že tento projekt byl odbornou porotou vybrán pro rok 2015 na 3.místě ceny Eduína

badge
badge
Eduína 2015 - Vítěz ceny veřejnosti
EDUin, o. p. s. / zkouška

Awarded from 08. 12. 2015

Description: Cena Eduína každoročně oceňuje projekty, které přinášejí svým obsahem inovace a moderní trendy do světa vzdělávání.

Criteria: Tento odznak stvrzuje, že tento projekt byl při hlasování veřejnosti vybrán pro rok 2015 jako vítěz ceny Eduína

badge
badge
Eduína 2015 - 2.místo cena veřejnosti
EDUin, o. p. s. / zkouška

Awarded from 08. 12. 2015

Description: Cena Eduína každoročně oceňuje projekty, které přinášejí svým obsahem inovace a moderní trendy do světa vzdělávání.

Criteria: Tento odznak stvrzuje, že tento projekt byl při hlasování veřejnosti vybrán pro rok 2015 na 2.místě ceny Eduína

badge
badge
Eduína 2015 - 3.místo cena veřejnosti
EDUin, o. p. s. / zkouška

Awarded from 08. 12. 2015

Description: Cena Eduína každoročně oceňuje projekty, které přinášejí svým obsahem inovace a moderní trendy do světa vzdělávání.

Criteria: Tento odznak stvrzuje, že tento projekt byl při hlasování veřejnosti vybrán pro rok 2015 na 3. místě ceny Eduína

badge
badge
Eduína 2015 - Aula slávy
EDUin, o. p. s. / zkouška

Awarded from 08. 12. 2015

Description: Cena Eduína každoročně oceňuje projekty, které přinášejí svým obsahem inovace a moderní trendy do světa vzdělávání.

Criteria: Tento odznak stvrzuje, že se jeho držitel skrze svou osobnost, celoživotní práci a úsilí zasloužil o rozvoj vzdělávání a školství v České republice

badge
badge
The Order of Great Hospitality
Jan Beseda / osobní reference

Awarded from 11. 12. 2015

Description: The holder is the right person for developing international relationships and taking the care for foreign guests.

Criteria: Extra ordinary hospitality, cordiality, extra care for foreign guests and good sense for humor.

badge
badge
Citační manažer Mendeley
Studijní a informační centrum ČZU / účast

Awarded from 17. 12. 2015

Description: Držitel odznaku se zúčastnil školení Citačního manažeru Mendeley a umí s ním pracovat na uživatelské úrovni.

Criteria: Účast na školení Mendeley pořádaném na SIC ČZU.

badge
badge
Informace pro vědu a výzkum (ÚK ČVUT)
Tereza Bártová / zkouška

Awarded from 01. 02. 2016

Description: Kurz Informace pro vědu a výzkum, 16. 11. 2015 - 24. 1. 2016 Ústřední knihovna ČVUT v Praze Desetitýdenní e-learningový kurz zaměřený na vyhledávání informací pro vědeckou a výzkumnou práci, jejich hodnocení a využití v souladu s autorskou etikou a autorským právem, se znalostí zásad psaní vysokoškolských závěrečných prací a prezentování výsledků vědecké práce.

Criteria: Splnění všech opakovacích testů a odevzdání všech úkolů (hodnocení min. 60 bodů z celkových 100).

Address of acquisition: http://ocw.cvut.cz/moodle/course/view.php?id=431

there is no image assigned to the badge so far
there is no image assigned to the badge so far
Přítel Huga
Josef Milota / osobní reference

Awarded from 15. 02. 2016

Description: Odznak je určen pro přátele a podporovatele Huga.

Criteria: Osobní setkání s Hugem, Hugo provede očichání a v případě pozitivní odezvy může být odznak udělen. Udělení provádí páníček nebo panička.

badge
badge
Kadet e-learningu
Jan Beseda / účast

Awarded from 14. 04. 2016

Description: Držitel odznaku se zúčastnil kurzu Základy e-learningové didaktiky 7.4. 2016 na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, Slezské univerzity v Opavě.

Criteria: Aktivní účast na kurzu

badge
badge
Potvrzení účasti na workshopu
Daniel Šmíd / účast

Awarded from 17. 05. 2016

Description: Potvrzuji účast na odborném workshopu.

Criteria: Účast na odborném workshopu.

badge
badge
Gamíkovský Guru
Monika Příkopová / aktivita

Awarded from 29. 05. 2016

Description: Chcete získat titul Gamíkovský Guru? Teď máte možnost! Projděte virtuálním městečkem Gamíkov a nechte se odměnit odznakem, kterým se můžete prezentovat na internetu.

Criteria: Průchod aplikací Gamíkov

Address of acquisition: http://www.gamikov.cz

badge
badge
E-kurz Informace pro vědu a výzkum
Ústřední knihovna ČVUT / zkouška

Awarded from 01. 06. 2016

Description: E-learningový kurz Informace pro vědu a výzkum, konaný 14. 3. 2016 - 22. 5. 2016 Ústřední knihovna ČVUT v Praze ~ Desetitýdenní e-learningový kurz zaměřený na vyhledávání informací pro vědeckou a výzkumnou práci, jejich hodnocení a využití v souladu s autorskou etikou a autorským právem, se znalostí zásad psaní vysokoškolských závěrečných prací a prezentování výsledků vědecké práce.

Criteria: Splnění všech opakovacích testů a odevzdání všech úkolů (hodnocení min. 60 bodů z celkových 100).

Address of acquisition: http://ocw.cvut.cz/moodle/course/view.php?id=325

badge
badge
DisCo16 Speaker
DisCo Conference / aktivita

Awarded from 13. 06. 2016

Description: Speaker or workshop Lecturer at the Conference (as a part of the international conference "DisCo 2016: Towards open education and information society" held in Prague, Czech Republic)

Criteria: Presenting paper or lecturing workshop.

badge
badge
DisCo16 Organizer
DisCo Conference / aktivita

Awarded from 13. 06. 2016

Description: Organizer of the Conference DisCo 2016: Towards open education and information society held in Prague, Czech Republic

Criteria: Organizing the Event

badge
badge
DisCo16 Keynote
DisCo Conference / aktivita

Awarded from 13. 06. 2016

Description: Keynote speaker at the Conference (as a part of the international conference "DisCo 2016: Towards open education and information society" held in Prague, Czech Republic)

Criteria: Keynote speech

badge
badge
DisCo16 Workshopper
DisCo Conference / účast

Awarded from 13. 06. 2016

Description: Participant of any conference Workshop (as a part of the international conference "DisCo 2016: Towards open education and information society" held in Prague, Czech Republic)

Criteria: Participation at any conference Workshop.

badge
badge
DisCo16 Participant
DisCo Conference / účast

Awarded from 13. 06. 2016

Description: Participant of both the 1st day and the 2nd day of the international conference "DisCo 2016: Towards open education and information society" held in Prague, Czech Republic

Criteria: Combined attendance.

badge
badge
DisCo16 1st Day
DisCo Conference / účast

Awarded from 13. 06. 2016

Description: Participant of the 1st day of the international conference "DisCo 2016: Towards open education and information society" held in Prague, Czech Republic

Criteria: Attendance

badge
badge
DisCo16 2nd Day
DisCo Conference / účast

Awarded from 13. 06. 2016

Description: Participant of the 2nd day of the international conference "DisCo 2016: Towards open education and information society" held in Prague, Czech Republic

Criteria: Attendance

badge
badge
DisCo16 Tram Way
DisCo Conference / účast

Awarded from 16. 06. 2016

Description: Participant at the Official Conference Event... in the Tram (as a part of the international conference "DisCo 2016: Towards open education and information society" held in Prague, Czech Republic)

Criteria: Attendance

badge
badge
HW memory Gold
Petr Šima / zkouška

Awarded from 17. 07. 2016

Description: Znalost pamětí počítače

Criteria: Test StudyStack A

badge
badge
HW CPU Gold
Petr Šima / zkouška

Awarded from 17. 07. 2016

Description: Znalost mikroprocesoru počítače

Criteria: Test StudyStack A

Address of acquisition: http://www.studystack.com

badge
badge
Finalista sCOOL web 2016
EDUin, o. p. s. / zkouška

Awarded from 22. 07. 2016

Description: Oceněná škola se probojovala do finále soutěže školních webů sCOOL web (www.scoolweb.cz) mezi 10 nejlepších ve své kategorii.

Criteria: Hodnocenými oblastmi byly: otevřenost školy vůči veřejnosti, uživatelská přívětivost, bezpečnost a grafické zpracování.

badge
badge
1. místo sCOOL web 2016 - hlasování odborníků
EDUin, o. p. s. / zkouška

Awarded from 22. 07. 2016

Description: Oceněná škola získala dle hlasování odborníků první místo ve své kategorii v soutěži školních webů sCOOL web 2016 (www.scoolweb.cz), kterou pořádá EDUin. Soutěžní kategorie jsou uvedeny zde: http://www.scoolweb.cz/pravidla/

Criteria: Hodnocenými oblastmi byly: otevřenost školy vůči veřejnosti, uživatelská přívětivost, bezpečnost a grafické zpracování.

badge
badge
2. místo sCOOL web 2016 - hlasování odborníků
EDUin, o. p. s. / zkouška

Awarded from 22. 07. 2016

Description: Oceněná škola získala dle hlasování odborníků druhé místo ve své kategorii v soutěži školních webů sCOOL web 2016 (www.scoolweb.cz), kterou pořádá EDUin. Soutěžní kategorie jsou uvedeny zde: http://www.scoolweb.cz/pravidla/

Criteria: Hodnocenými oblastmi byly: otevřenost školy vůči veřejnosti, uživatelská přívětivost, bezpečnost a grafické zpracování.

badge
badge
3. místo sCOOL web 2016 - hlasování odborníků
EDUin, o. p. s. / zkouška

Awarded from 22. 07. 2016

Description: Oceněná škola získala dle hlasování odborníků třetí místo ve své kategorii v soutěži školních webů sCOOL web 2016 (www.scoolweb.cz), kterou pořádá EDUin. Soutěžní kategorie jsou uvedeny zde: http://www.scoolweb.cz/pravidla/

Criteria: Hodnocenými oblastmi byly: otevřenost školy vůči veřejnosti, uživatelská přívětivost, bezpečnost a grafické zpracování.

badge
badge
1. místo sCOOL web 2016 - hlasování veřejnosti
EDUin, o. p. s. / zkouška

Awarded from 22. 07. 2016

Description: Oceněná škola získala dle hlasování veřejnosti první místo v soutěži školních webů sCOOL web 2016 (www.scoolweb.cz), kterou pořádá EDUin. Soutěžní kategorie jsou uvedeny zde: http://www.scoolweb.cz/pravidla/

Criteria: Hodnocenými oblastmi byly: otevřenost školy vůči veřejnosti, uživatelská přívětivost, bezpečnost a grafické zpracování.

badge
badge
2. místo sCOOL web 2016 - hlasování veřejnosti
EDUin, o. p. s. / zkouška

Awarded from 22. 07. 2016

Description: Oceněná škola získala dle hlasování veřejnosti druhé místo v soutěži školních webů sCOOL web 2016 (www.scoolweb.cz), kterou pořádá EDUin. Soutěžní kategorie jsou uvedeny zde: http://www.scoolweb.cz/pravidla/

Criteria: Hodnocenými oblastmi byly: otevřenost školy vůči veřejnosti, uživatelská přívětivost, bezpečnost a grafické zpracování.

badge
badge
3. místo sCOOL web 2016 - hlasování veřejnosti
EDUin, o. p. s. / zkouška

Awarded from 22. 07. 2016

Description: Oceněná škola získala dle hlasování veřejnosti třetí místo v soutěži školních webů sCOOL web 2016 (www.scoolweb.cz), kterou pořádá EDUin. Soutěžní kategorie jsou uvedeny zde: http://www.scoolweb.cz/pravidla/

Criteria: Hodnocenými oblastmi byly: otevřenost školy vůči veřejnosti, uživatelská přívětivost, bezpečnost a grafické zpracování.

badge
badge
Účastník programu Extra třída 2015/2016 – patron
EDUin, o. p. s. / aktivita

Awarded from 26. 07. 2016

Description: Držitel odznaku byl garantem žákovského projektu realizovaného v rámci vzdělávacího programu pro školy Extra třída. Vzdělávací program Extra třída je určen pro žáky 7.-9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, v jeho rámci třídní kolektivy připravují a realizují veřejně prospěšné projekty. Informace o programu: www.extratrida.cz. Jako garant projektu prokázal držitel následující dovednosti: • podpora žáků v projektových aktivitách ve všech fázích přípravy a realizace projektu • využívání výukových metod z metodické příručky k programu Extra třída • komunikace s realizátorem programu Extra třída a poskytovatelem grantu • motivace žáků • koordinování skupinové práce • práce se skupinovou dynamikou třídy • práce v online prostředí na webové stránce programu • zpracování závěrečné zprávy a vyúčtování projektu, průběžná a závěrečná evaluace práce

Criteria: Úspěšné dokončení projektu.

badge
badge
Účastník programu Extra třída 2015/2016 – žák
EDUin, o. p. s. / aktivita

Awarded from 26. 07. 2016

Description: Držitel odznaku se podílel na přípravě a realizaci projektu v rámci programu Extra třída. Vzdělávací program Extra třída je určen pro žáky 7.-9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, v jeho rámci třídní kolektivy připravují a realizují veřejně prospěšné projekty. Informace o programu: www.extratrida.cz. V průběhu přípravy a realizace projektu se držitel jako člen realizačního týmu podílel na následujících činnostech: • stanovení cíle projektu • sestavení rozpočtu • hospodaření s financemi • sestavení harmonogramu • propagace projektu • komunikace s veřejností • práce v online prostředí na webové stránce programu • konkrétní činnosti vedoucí k realizaci projektu – dle zaměření projektu • evaluace výsledků činnosti

Criteria: Aktivní zapojení do přípravy a realizace úspěšně dokončeného projektu.

badge
badge
Hodnotitel sCOOL web 2016
EDUin, o. p. s. / aktivita

Awarded from 26. 07. 2016

Description: Oceněná osoba se dobrovolnicky a bezplatně podílela na hodnocení soutěžících školních webových prezentacích v rámci soutěže školních webů sCOOL web (www.scoolweb.cz)

Criteria: Podstatou činnosti bylo podle odborných kritérií v hodnotícím systému Plus4U projít a obodovat přidělené weby. Hodnocenými oblastmi byly: otevřenost školy vůči veřejnosti, uživatelská přívětivost, bezpečnost a grafické zpracování.

badge
badge
Buď Hero!
Mise HERo, s.r.o. / účast

Awarded from 01. 09. 2016

Description: Právě jste se vydali na cestu hrdiny. Udělali jste první krok. Je nám ctí, že můžeme být u toho a držíme vám palce, abyste došli co nejdál. Žijeme odvahou k poznání. Mise HERo.

Criteria: Za odvahu udělat krok ke změně.

badge
badge
Buď Hero!
Mise HERo, s.r.o. / účast

Awarded from 01. 09. 2016

Description: Právě jste se vydali na cestu hrdiny. Udělali jste první krok. Je nám ctí, že můžeme být u toho a držíme vám palce, abyste došli co nejdál. Žijeme odvahou k poznání. Mise HERo.

Criteria: Za odvahu udělat krok ke změně.

badge
badge
Buď Hero!
Mise HERo, s.r.o. / účast

Awarded from 04. 09. 2016

Description: Právě jste se vydali na cestu hrdiny. Udělali jste první krok. Je nám ctí, že můžeme být u toho a držíme vám palce, abyste došli co nejdál. Žijeme odvahou k poznání. Mise HERo.

Criteria: Za odvahu udělat krok ke změně.

badge
badge
Návštěvník programu v Edupointu
EDUin, o. p. s. / účast

Awarded from 05. 09. 2016

Description: Edupoint je místo, kde se setkávají zájemci o vzdělávání, aby diskutovali, navzájem se učili a vyměňovali si zkušenosti. EDUpoint vznikl v Praze, ale v současnosti má několik poboček v regionech. Programy, které se v Edupointu pravidelně odehrávají, jsou například Otevřená třída (ukázková hodina inspirativní výuky), Akvárium (debata odborníků o aktuálním tématu ve vzdělávání), Peďák+ (pro studenty a zájemce o učitelství) a další.

Criteria: Účast jako návštěvník na jedné z akcí Edupointu

badge
badge
Dobrovolná práce pro EDUin
EDUin, o. p. s. / aktivita

Awarded from 05. 09. 2016

Description: Držitel/ka tohoto odznaku věnoval/a bezúplatně část svého času a umu ve prospěch naplňování cílů o.p.s EDUin (www.eduin.cz)

Criteria: Významné přispění k dílčím krokům naplňujícím cíle o.p.s. EDUin (www.eduin.cz), který se snaží o systémové zlepšování českého vzdělávacího systému.

badge
badge
Návštěvník programu v Edupointu Praha: Výuka moderních dějin pomocí filmu
EDUin, o. p. s. / účast

Awarded from 07. 09. 2016

Description: Edupoint je místo, kde se setkávají zájemci o vzdělávání, aby diskutovali, navzájem se učili a vyměňovali si zkušenosti. EDUpoint vznikl v Praze, ale v současnosti má i několik poboček v regionech. Tento odznak je udělen za účast v programu Otevřená třída (ukázková hodina inspirativní výuky) ze dne 6. 9. 2016, kde Jaroslav Pinkas z ÚSTRu ukázal výuku dějepisu - období 70. a 80. let na mediálních popkulturních zdrojích jako je například film či karikatura.

Criteria: Účast jako návštěvník na této akci v EDUpointu Praha

badge
badge
Lektor či pozvaný host programu v Edupointu
EDUin, o. p. s. / aktivita

Awarded from 07. 09. 2016

Description: Edupoint je místo, kde se setkávají zájemci o vzdělávání, aby diskutovali, navzájem se učili a vyměňovali si zkušenosti. EDUpoint vznikl v Praze, ale v současnosti má několik poboček v regionech. Programy, které se v Edupointu pravidelně odehrávají, jsou například Otevřená třída (ukázková hodina inspirativní výuky), Akvárium (debata odborníků o aktuálním tématu ve vzdělávání), Peďák+ (pro studenty a zájemce o učitelství) a další.

Criteria: Lektor workshopu či pozvaný host debaty na jedné z akcí Edupointu

badge
badge
test pro Lukáše
EDUin, o. p. s. / aktivita

Awarded from 15. 09. 2016

Description: test

Criteria: test

badge
badge
Lektor programu v Edupointu Praha: Výuka moderních dějin pomocí filmu
EDUin, o. p. s. / aktivita

Awarded from 20. 09. 2016

Description: Edupoint je místo, kde se setkávají zájemci o vzdělávání, aby diskutovali, navzájem se učili a vyměňovali si zkušenosti. EDUpoint vznikl v Praze, ale v současnosti má i několik poboček v regionech. Tento odznak je udělen za lektorování v programu Otevřená třída (ukázková hodina inspirativní výuky) ze dne 6. 9. 2016, kde držitel tohoto odznaku Jaroslav Pinkas z ÚSTRu ukázal výuku dějepisu - období 70. a 80. let na mediálních popkulturních zdrojích jako je například film či karikatura.

Criteria: Účast jako LEKTOR na této akci v EDUpointu Praha

badge
badge
Pozvaný mluvčí k debatě o jednotných přijímacích zkouškách na SŠ. Akvarium, EDUpoint Praha.
EDUin, o. p. s. / aktivita

Awarded from 20. 09. 2016

Description: Edupoint je místo, kde se setkávají zájemci o vzdělávání, aby diskutovali, navzájem se učili a vyměňovali si zkušenosti. EDUpoint vznikl v Praze, ale v současnosti má i několik poboček v regionech. Tento odznak je udělen za aktivní účast jako pozvaný mluvčí v debatě Akvárium k jednotným přijímacím zkouškám na SŠ ze dne 13. 9. 2016.

Criteria: Účast jako pozvaný host do debaty

badge
badge
Návštěvník programu v Edupointu Praha: Jak využít prvky Montessori pedagogiky v klasické výuce?
EDUin, o. p. s. / účast

Awarded from 22. 09. 2016

Description: Edupoint je místo, kde se setkávají zájemci o vzdělávání, aby diskutovali, navzájem se učili a vyměňovali si zkušenosti. EDUpoint vznikl v Praze, ale v současnosti má i několik poboček v regionech. Tento odznak je udělen za účast v programu Peďák + (určených budoucím učitelům) ze dne 20. 9. 2016, kde lektorky ukázaly, jak lze začlenit některé prvky Montessori pedagogiky do běžné výuky a učinit ji tak zajímavější a především inkluzivnější. Jaroslav Pinkas z ÚSTRu ukázal výuku dějepisu - období 70. a 80. let na mediálních popkulturních zdrojích jako je například film či karikatura.

Criteria: Účast jako návštěvník na této akci v EDUpointu Praha

badge
badge
Skrytý příběh - Eliška volá o pomoc - Loket
Triptep / Skryté příběhy / aktivita

Awarded from 30. 09. 2016

Description: Odznak udělovaný za absolvování trasy/questu v rámci turistické geolokační hry Skryté příběhy a za vyslechnutí příběhu o Elišce Přemyslovně a Janovi Lucemburském.

Criteria: Projití trasy a zodpovězení kvízových otázek, které ověřují přítomnost hráče na místech zastavení trasy.

badge
badge
Skrytý příběh - Kazimírové jednání - Ostrava
Triptep / Skryté příběhy / aktivita

Awarded from 01. 10. 2016

Description: Odznak udělovaný za absolvování trasy/questu v rámci turistické geolokační hry Skryté příběhy a za vyslechnutí příběhu o Kazimírovi Velikém a Karlovi IV.

Criteria: Projití trasy a zodpovězení kvízových otázek, které ověřují přítomnost hráče na místech zastavení trasy.

badge
badge
Návštěvník programu v Edupointu Praha: Co změnilo svět vzdělávání a proč nevede cesta zpátky
EDUin, o. p. s. / účast

Awarded from 03. 10. 2016

Description: Edupoint je místo, kde se setkávají zájemci o vzdělávání, aby diskutovali, navzájem se učili a vyměňovali si zkušenosti. EDUpoint vznikl v Praze, ale v současnosti má i několik poboček v regionech. Tento odznak je udělen za účast v programu EDUshow ze dne 27. 9. 2016, kde přednášející Tomáš Feřtek mluvil na téma: Co změnilo svět vzdělávání a proč nevede cesta zpátky.

Criteria: Účast jako návštěvník na této akci v EDUpointu Praha

badge
badge
Skryté příběhy - registrovaný hráč
Triptep / Skryté příběhy / účast

Awarded from 03. 10. 2016

Description: Odznak je udělován za registraci do turistické hry Skryté příběhy.

Criteria: On-line registrace do hry

Address of acquisition: https://www.skrytepribehy.cz/prihlaseni

badge
badge
Návštěvník programu v Edupointu Praha: Jak na hudebku
EDUin, o. p. s. / účast

Awarded from 05. 10. 2016

Description: Edupoint je místo, kde se setkávají zájemci o vzdělávání, aby diskutovali, navzájem se učili a vyměňovali si zkušenosti. EDUpoint vznikl v Praze, ale v současnosti má i několik poboček v regionech. Tento odznak je udělen za účast v programu Otevřená třída (ukázková hodina inspirativní výuky) ze dne 4. 10. 2016, kde lektorka ukázala praktikcké ukázky, jak lze učit hudební výchovu inovativním způsobem.

Criteria: Účast jako návštěvník na této akci v EDUpointu Praha

badge
badge
Lektor programu v Edupointu Praha: Jak na hudebku
EDUin, o. p. s. / aktivita

Awarded from 05. 10. 2016

Description: Edupoint je místo, kde se setkávají zájemci o vzdělávání, aby diskutovali, navzájem se učili a vyměňovali si zkušenosti. EDUpoint vznikl v Praze, ale v současnosti má i několik poboček v regionech. Tento odznak je udělen za lektorování v programu Otevřená třída (ukázková hodina inspirativní výuky) ze dne 4. 10. 2016, kde držitelka tohoto odznaku lektorka Květa Hurťáková ukázala inovativní výuku hudební výchovy.

Criteria: Účast jako LEKTOR na této akci v EDUpointu Praha

badge
badge
testAPI2
test / účast

Awarded from 12. 10. 2016

Description: test

Criteria: test

badge
badge
pokus
Jan Hoffmann / zkouška

Awarded from 18. 10. 2016

Description: as

Criteria: as

badge
badge
Návštěvník programu v Edupointu Praha: Wikipedie jako přítel učitele ve výuce.
EDUin, o. p. s. / účast

Awarded from 19. 10. 2016

Description: Edupoint je místo, kde se setkávají zájemci o vzdělávání, aby diskutovali, navzájem se učili a vyměňovali si zkušenosti. EDUpoint vznikl v Praze, ale v současnosti má i několik poboček v regionech. Tento odznak je udělen za účast v programu Peďák + (určených budoucím učitelům) ze dne 18. 10. 2016, kde lektor Vojtěch Veselý ukázal, jak lze s pomocí Wikipedie rozvíjet kritické myšlení a digitální gramotnost žáků ZŠ a SŠ. Účastníci zažili několik aktivit z projektu Uč (s) Wiki, které pak na základě volně dostupné metodiky může zařadit do vlastníí hodiny.

Criteria: Účast jako návštěvník na této akci v EDUpointu Praha

badge
badge
Lektor programu v Edupointu Praha: Wikipedie jako přítel učitele ve výuce.
EDUin, o. p. s. / aktivita

Awarded from 19. 10. 2016

Description: Edupoint je místo, kde se setkávají zájemci o vzdělávání, aby diskutovali, navzájem se učili a vyměňovali si zkušenosti. EDUpoint vznikl v Praze, ale v současnosti má i několik poboček v regionech. Tento odznak je udělen za lektorování v programu Peďák + (určený budoucím a současným vzdělavatelům) ze dne 18. 10. 2016, kde držitel tohoto odznaku Vojtěch Veselý z Wikimedie ukázal jak lze s pomocí Wikipedie rozvíjet kritické myšlení a digitální gramotnost žáků ZŠ a SŠ. Bylo možno vyzkoušet si několik aktivit z projektu Uč (s) Wiki, které pak na základě volně dostupné metodiky lze zařadit do vlastní hodiny.

Criteria: Účast jako LEKTOR na této akci v EDUpointu Praha

badge
badge
nemam
test / účast

Awarded from 20. 10. 2016

Description: test

Criteria: test

badge
badge
Gen2020
Brano Frk / účast

Awarded from 02. 11. 2016

Description: Odznak účastníka projektu Generation 2020. Viac informácii o projekte http://www.cike.sk/sk/projekt/generation-2020

Criteria: Účast aspoň na jednej projektovej aktivite Generation 2020.

badge
badge
Lektor
Õppus / zkouška

Awarded from 07. 11. 2016

Description: Absolvent, absolventka kurzu Lektor. VaV Akademy Prešov, lektor Brano Frk

Criteria: Absolvovanie akreditovaného kurzu Lektor a zloženie záverečnej skúšky.

badge
badge
Účastník konference Rodiče vítáni 2016
EDUin, o. p. s. / účast

Awarded from 10. 11. 2016

Description: Program Rodiče vítání sdružuje a propojuje školy, které spolupracují s rodiči a snaží se je zapojovat do dění ve škole, ať již do vzdělávání dětí nebo mimoškolních aktivit. Na každoroční konferenci probíhá výměna zkušeností mezi pracovníky škol, neziskových organizací a rodiči.

Criteria: Účast jako návštěvník na konferenci Rodiče vítáni 2016

badge
badge
Lektor programu v Edupointu Praha: Architekti ve škole
EDUin, o. p. s. / aktivita

Awarded from 11. 11. 2016

Description: Edupoint je místo, kde se setkávají zájemci o vzdělávání, aby diskutovali, navzájem se učili a vyměňovali si zkušenosti. EDUpoint vznikl v Praze, ale v současnosti má i několik poboček v regionech. Tento odznak je udělen za lektorování v programu Otevřená třída (ukázková hodina inspirativní výuky) ze dne 1. 11. 2016, kde držitelka tohoto odznaku lektorka Kristýna Stará ukázala, jak interaktivní a zábavnou formou zařazovat téma architektury do výuky napříč předměty a ročníky.

Criteria: Účast jako LEKTOR na této akci v EDUpointu Praha

badge
badge
Návštěvník programu v Edupointu Praha: Architekti ve škole
EDUin, o. p. s. / účast

Awarded from 11. 11. 2016

Description: Edupoint je místo, kde se setkávají zájemci o vzdělávání, aby diskutovali, navzájem se učili a vyměňovali si zkušenosti. EDUpoint vznikl v Praze, ale v současnosti má i několik poboček v regionech. Tento odznak je udělen za účast v programu Otevřená třída (ukázková hodina inspirativní výuky) ze dne 1. 11. 2016, kde lektorka ukázala praktické interaktivní ukázky, jak lze moderně a inovativně učit o architektiře napříč předměty a ročníky.

Criteria: Účast jako návštěvník na této akci v EDUpointu Praha

badge
badge
Pozvaný mluvčí k debatě o hodnocení ve formativní funkci
EDUin, o. p. s. / aktivita

Awarded from 11. 11. 2016

Description: Edupoint je místo, kde se setkávají zájemci o vzdělávání, aby diskutovali, navzájem se učili a vyměňovali si zkušenosti. EDUpoint vznikl v Praze, ale v současnosti má i několik poboček v regionech. Tento odznak je udělen za aktivní účast jako pozvaný mluvčí v debatě Akvárium k tématu jaký způsob hodnocení podporuje motivaci dětí k učení se speciálním zaměřením na hodnocení ve formativní funkci ze dne 8. 11. 2016.

Criteria: Účast jako pozvaný host do debaty

badge
badge
Účastník debaty o hodnocení ve formativní funkci. Akvarium, EDUpoint:
EDUin, o. p. s. / aktivita

Awarded from 11. 11. 2016

Description: Edupoint je místo, kde se setkávají zájemci o vzdělávání, aby diskutovali, navzájem se učili a vyměňovali si zkušenosti. EDUpoint vznikl v Praze, ale v současnosti má i několik poboček v regionech. Tento odznak je udělen za aktivní účast jako účastník v debatě Akvárium k tématu jaký způsob hodnocení podporuje motivaci dětí k učení se speciálním zaměřením na hodnocení ve formativní funkci ze dne 8. 11. 2016.

Criteria: Aktivní účast na debatě.

badge
badge
Lektor programu v Edupointu Praha: Improvizace ve škole
EDUin, o. p. s. / aktivita

Awarded from 21. 11. 2016

Description: Edupoint je místo, kde se setkávají zájemci o vzdělávání, aby diskutovali, navzájem se učili a vyměňovali si zkušenosti. EDUpoint vznikl v Praze, ale v současnosti má i několik poboček v regionech. Tento odznak je udělen za lektorování v programu Pe'dák + (určenému především učitelům a studentům učitelství) ze dne 15. 11. 2016, kde držitelka tohoto odznaku lektorka MgA. Jana Machalíková účastníky setkání provedla zkušeností, jak využít improvizační cvičení ve výuce nejen k podpoře rozvoje kooperace a kreativity.

Criteria: Účast jako LEKTOR na této akci v EDUpointu Praha

badge
badge
Účastník programu v Edupointu Praha: Improvizace ve škole
EDUin, o. p. s. / aktivita

Awarded from 21. 11. 2016

Description: Edupoint je místo, kde se setkávají zájemci o vzdělávání, aby diskutovali, navzájem se učili a vyměňovali si zkušenosti. EDUpoint vznikl v Praze, ale v současnosti má i několik poboček v regionech. Tento odznak je udělen za účast v programu Pe'dák + (určenému především učitelům a studentům učitelství) ze dne 15. 11. 2016, kde lektorka MgA. Jana Machalíková účastníky setkání provedla zkušeností, jak využít improvizační cvičení ve výuce nejen k podpoře rozvoje kooperace a kreativity.

Criteria: Účastník na této akci v EDUpointu Praha

badge
badge
Prezentující v programu Edupointu Praha: Edushow - Výzkumy ve vzdělávání
EDUin, o. p. s. / aktivita

Awarded from 23. 11. 2016

Description: Edupoint je místo, kde se setkávají zájemci o vzdělávání, aby diskutovali, navzájem se učili a vyměňovali si zkušenosti. EDUpoint vznikl v Praze, ale v současnosti má i několik poboček v regionech. Tento odznak je udělen za prezentování v programu EDUshow: Výzkumy o vzdělávání jako detektivka ze dne 22. 11. 2016, kde držitel/ka tohoto odznaku prezentoval/a konkrétní výzkum z oblasti vzdělávání.

Criteria: Účast jako předášející na této akci v EDUpointu Praha

badge
badge
Účastník v programu Edupointu Praha: Edushow - Výzkumy ve vzdělávání
EDUin, o. p. s. / aktivita

Awarded from 23. 11. 2016

Description: Edupoint je místo, kde se setkávají zájemci o vzdělávání, aby diskutovali, navzájem se učili a vyměňovali si zkušenosti. EDUpoint vznikl v Praze, ale v současnosti má i několik poboček v regionech. Tento odznak je udělen za účast na programu EDUshow: Výzkumy o vzdělávání jako detektivka ze dne 22. 11. 2016, kde se držitelka tohoto odznaku účastnila prezentace tří výzkumů z oblasti vzdělávání. Kdo ne/chce učit? (Markéta Majerová, Scio). Proč peďáky nepřipravují lépe budoucí učitele? (Richard Lukáš, EDUin). Mají všechny děti příležitost rozvíjet své předpoklady? (Jaroslava Simonová, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání).

Criteria: Účast jako účastník na této akci v EDUpointu Praha

badge
badge
Finalista Eduína 2016
EDUin, o. p. s. / zkouška

Awarded from 24. 11. 2016

Description: Cena Eduína každoročně oceňuje projekty, které přinášejí svým obsahem inovace a moderní trendy do světa vzdělávání.

Criteria: Tento odznak stvrzuje, že byl tento projekt odbornou porotou vybrán mezi přihlášenými projekty jako jeden z 9 finalistů Eduíny 2016.

badge
badge
Eduína 2016 - Aula slávy
EDUin, o. p. s. / zkouška

Awarded from 28. 11. 2016

Description: Cena Eduína každoročně oceňuje projekty, které přinášejí svým obsahem inovace a moderní trendy do světa vzdělávání.

Criteria: Tento odznak stvrzuje, že se jeho držitel skrze svou osobnost, celoživotní práci a úsilí zasloužil o rozvoj vzdělávání a školství v České republice

badge
badge
Eduína 2016 - Vítěz ceny odborné poroty
EDUin, o. p. s. / zkouška

Awarded from 28. 11. 2016

Description: Cena Eduína každoročně oceňuje projekty, které přinášejí svým obsahem inovace a moderní trendy do světa vzdělávání.

Criteria: Tento odznak stvrzuje, že byl tento projekt odbornou porotou vybrán pro rok 2016 jako vítěz ceny Eduína

badge
badge
Eduína 2016 - 2.místo cena odborné poroty
EDUin, o. p. s. / zkouška

Awarded from 28. 11. 2016

Description: Cena Eduína každoročně oceňuje projekty, které přinášejí svým obsahem inovace a moderní trendy do světa vzdělávání.

Criteria: Tento odznak stvrzuje, že tento projekt byl odbornou porotou vybrán pro rok 2016 na 2.místě ceny Eduína

badge
badge
Eduína 2016 - 3.místo cena odborné poroty
EDUin, o. p. s. / zkouška

Awarded from 28. 11. 2016

Description: Cena Eduína každoročně oceňuje projekty, které přinášejí svým obsahem inovace a moderní trendy do světa vzdělávání.

Criteria: Tento odznak stvrzuje, že tento projekt byl odbornou porotou vybrán pro rok 2016 na 3.místě ceny Eduína

badge
badge
Eduína 2016 - Vítěz ceny veřejnosti
EDUin, o. p. s. / zkouška

Awarded from 28. 11. 2016

Description: Cena Eduína každoročně oceňuje projekty, které přinášejí svým obsahem inovace a moderní trendy do světa vzdělávání.

Criteria: Tento odznak stvrzuje, že tento projekt byl při hlasování veřejnosti vybrán pro rok 2016 jako vítěz ceny Eduína

badge
badge
Eduína 2016 - 2.místo cena veřejnosti
EDUin, o. p. s. / zkouška

Awarded from 28. 11. 2016

Description: Cena Eduína každoročně oceňuje projekty, které přinášejí svým obsahem inovace a moderní trendy do světa vzdělávání.

Criteria: Tento odznak stvrzuje, že tento projekt byl při hlasování veřejnosti vybrán pro rok 2016 na 2.místě ceny Eduína

badge
badge
Eduína 2016 - 3.místo cena veřejnosti
EDUin, o. p. s. / zkouška

Awarded from 28. 11. 2016

Description: Cena Eduína každoročně oceňuje projekty, které přinášejí svým obsahem inovace a moderní trendy do světa vzdělávání.

Criteria: Tento odznak stvrzuje, že tento projekt byl při hlasování veřejnosti vybrán pro rok 2016 na 3. místě ceny Eduína

badge
badge
První šachová soutěž
Martin Malenovský / účast

Awarded from 01. 12. 2016

Description: Odznak za účast na první oficiální šachové soutěži

Criteria: Účast na šachové soutěži

badge
badge